Sluneční králové – byla zahájena světová výstava o starověkém Egyptě

Expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je největší českou vědeckou expedicí pracující soustavně mimo území 

naší republiky. Její výsledky a objevy – a tato unikátní výstava – je toho dokladem, snesou srovnání s těmi nejvyššími světovými měřítky. Velice si cením jejího přínosu pro českou a světovou vědu. Jde o jeden z mnoha dokladů vysoké úrovně vědy, výzkumu a výuky na Univerzitě Karlově.

„Výstava Sluneční králové představuje poprvé mimo území Egypta ty největší světové objevy, které na pyramidovém poli v Abúsíru prakticky každý rok uskutečňuje expedice Českého egyptologického ústavu. V Praze jsou tak k vidění desítky unikátních artefaktů vyprávějících ojedinělý příběh staroegyptské civilizace stavitelů pyramid. Jsem rád, že jsme společně s Národním muzeem dokázali tuto výstavu pro českou a světovou veřejnost uspořádat,“ říká ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě a prorektor Univerzity Karlovy prof. Miroslav Bárta.

Sluneční králové je označení panovníků 5. dynastie (asi 2435–2306 př. n. l.), kteří uctívali slunečního boha Rea a jsou neodmyslitelně spjati s lokalitou Abúsír. V průběhu jejich vlády zde vyrostlo královské pohřebiště se třemi pyramidami. Lokalita Abúsír, která je součástí pyramidových polí táhnoucích se od dnešní Káhiry v délce několika desítek kilometrů na jih až k Fájúmské oáze, je již od roku 1960 působištěm četných výzkumných expedic Českého egyptologického ústavu.

Foto: Vladimír Šigut

https://www.nm.cz/media/tiskove-zpravy/svetova-vystava-o-starovekem-egypte-v-ceske-republice

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16898.html 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10594&locale=cz 

https://www.nm.cz/program/vystavy/slunecni-kralove

 

Zaúčtováno v Média