Zástupci UK dnes odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta

Dnes jsme společně s ostatními zástupci UK  odhalili bustu významného chirurga Eduarda Alberta. Stalo se tak v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tím vzdala poctu významnému lékaři, který zemřel před 120 lety a po kterém je pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK na Novém Městě Pražském.

Eduard Albert se narodil 20. ledna 1841 v Žamberku. Gymnázium studoval v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové, medicínu pak na Vídeňské medicínsko-chirurgické akademii a promoval v roce 1867 a svoji odbornou praxi zahájil jako sekundář na oddělení primáře Lorinsena v nemocnici na Vídeňce. Po několika měsících přešel na kliniku profesora Johanna von Dumreichera, kde se stal v roce 1869 asistentem. V roce 1872 habilitoval a v roce 1873 mu byla nabídnuta chirurgická klinika v Lutychu. Již v té době publikoval desítky prací a přispíval nezištně i do českých časopisů včetně Časopisu lékařů českých, na chodu řady časopisů se též významně podílel.V roce 1873 se stal řádným profesorem a přednostou chirurgické kliniky a operačního ústavu v Innsbrucku. Zde vznikla jeho zásadní díla: Diagnostika chirurgických nemocí (vyšla 1876) a především Učebnice chirurgie a nauka operační (Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre). V roce 1879 vykonával v Innsbrucku funkci děkana lékařské fakulty.
Eduard Albert se proslavil celou řadou chirurgických priorit. Transplantací periferního nervu, tyreiodektomií, jejunostomií, nefrektomií. Na jeho operace velkých kloubů se jezdila dívat a učila se jimi celá Evropa. Jako první v Rakousku a druhý v Evropě (po Listerovi) implementoval zásady antisepse do praxe a současně je všude obhajoval a prosazoval. To nebylo nikterak snadné, pražská škola je zprvu odmítala.
Do oblasti Albertova na Novém městě Pražském se postupně soustřeďovala česká i německá přírodovědná a lékařská pracoviště již od rozdělení univerzity v r. 1882. Dnešní podobu areál získal při výstavbě budov po r. 1900 a mezi válkami. Vznikl tak na dlouhou dobu jediný univerzitní kampus v Praze. Od studentů vždy vycházely hlasy za ohroženou svobodu, naděje na lepší budoucnost a odvaha se o ni zasadit. Proto i Albertovem, touto rozsáhlou vysokoškolskou enklávou se zvláštní atmosférou, několikrát radikálně prošly moderní dějiny.

Profesor Eduard Albert byl nejen pro mne obdivuhodnou osobností a vynikal v mnoha směrech. Byl český chirurg, univerzitní profesor, popularizátor české poezie, překladatel a básník. Předbíhal dobu a řadu chirurgických úkonů prováděl jako vůbec první. Podporoval české studenty a umělce žijící v německém prostředí. Svými styky s vysoce postavenými osobnostmi významně pomohl české politické reprezentaci té doby. Jsem rád, že alespoň tímto slavnostním aktem, kterým si dnes jeho osobnost připomínáme, můžeme vzdát hold jednomu z velikánů české medicíny a navždy tak připomínat jeho odkaz současné i budoucím generacím. Zcela právem je po Eduardu Albertovi pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK v Praze na Novém Městě-Albertov.

Velmi si cením toho, že naši studenti i v téhle obtížné situaci nacházejí čas a věnují ho pomoci ve zdravotnictví. Jejich úsilí a nadšení ukazuje, že jim ani dnes nechybí schopnost překonávat se, myslet na druhé a v tom duchu také konat,” řekl děkan 1. LF UK Martin Vokurka. Je to právě Fyziologický ústav a jeho Centrum simulační medicíny, kde v těchto dnech 1. LF UK spustila intenzivní kurzy Ošetřovatelství v simulacích a připravuje pomáhající studenty na ostrý nemocniční provoz. Profesor Albert se tak právě dnes stává němým svědkem toho, jak studenti v těchto chvílích přispívají k řešení obtížné situace českých nemocnic.

Busta představuje profesora Eduarda Alberta jako sebevědomého, moudrého, charizmatického a energického muže. Albert se opírá o knihu, na jejíž vazbě je nápis ARS MEDICINA – umění léčit. Kniha je rovněž symbolem Albertova stále aktuálního odkazu. Odkazuje k jeho zásadní vědecké a pedagogické práci v oblasti lékařství, ale i v dalších odvětví a k jeho početné publikační činnosti.  Mezi soklem a bustou samotnou jsou zobrazeny kvádry, jež symbolizují skutečnost,  že prof. Albert je jedním ze základních kamenů -pilířů české i světové medicíny. Busta je vyrobena z bronzu, je 1 metr vysoká a jejím autorem je akademický sochař Jakub Vlček.

Foto: Petra Klusáková

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví