Zastavme plíživý úpadek českého školství

Konec levných učitelů

Dnes se konalo prozatím pokojné protestní shromáždění zástupců škol a odborů v Betlémské kapli. Opakovaně představitelé škol a odborů zdůraznili tristní podfinancování našeho školství, které řadí Českou republiku v žebříčku hodnocení OECD na téměř poslední místo.  

Předpokládáme stále, že by mohlo dojít k pokojnému vyjednávání s vládní koalicí. V případě, že opakované výzvy na řešení této situace nebudou vyslyšeny, budeme postupovat tak, aby nás bylo opravdu vidět a slyšet. 

Prohlášení z Betlémské kaple

Zástupci České konference rektorů, Rady vysokých škol, Unie školských asociací ČR – CZESHA, Asociace pedagogů ZŠ, Asociace speciálních pedagogů, Vysokoškolského odborového svazu a Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství dne 1. 9. 2017 v Betlémské kapli důrazně apelují na Vládu ČR, aby podpořila naše školství a zasadila se o zlepšení platových poměrů v této oblasti. K tomu je nezbytné navyšování platů všech učitelů všech stupňů v následujících třech letech minimálně o 15 % ročně. Také u ostatních pracovníků je platové navýšení nutné. Naprosto neudržitelná je rovněž situace ve vysokém školství. Navýšení mezd vysokoškolských učitelů, badatelů a zaměstnanců vysokých škol a stipendií doktorandů je základním předpokladem k vychování kvalitních učitelů a vědců, kteří budou v budoucnu zárukou dalšího úspěšného rozvoje České republiky.

Pokud k výše zmíněným krokům nedojde, nebudeme schopni personálně zajistit výuku ve školách. Již v současnosti je situace ve školách kritická. Při růstu mezd a platů ve státním i soukromém sektoru v ostatních oblastech pak nevyhnutelně dojde k jejímu dalšímu zhoršení. Řada učitelů i dalších pracovníků opouští z ekonomických důvodů své povolání a noví pracovníci do škol nepřicházejí. Studium učitelství na vysokých školách není dostatečně atraktivní a mnoho studentů je volí až jako poslední možnost. Po ukončení studia pak jenom malá část absolventů těchto škol nastupuje do učitelských pozic.

Ze všech těchto důvodů je nutné provést radikální změny v oblasti odměňování učitelů, a to co možná nejdříve. 

Účastníci společného protestního shromáždění

V Praze 1. září 2017
 

 

 

 

 

 

 

Více
na ČT 24
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2227048-ucitelum-dosla-trpelivost-pokud-jim-vlada-nevyhovi-vyhlasi-stavkovou-pohotovost

 

na YT UK

https://www.youtube.com/watch?v=D4v1zxEdaXA
https://www.youtube.com/watch?v=3VZWJ3p0j0Q

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví