Zaměstnatelnost mladých lidí v Asii a Evropě ústředním tématem páté ASEM konference rektorů a Studentského fóra

Zaměstnatelnost mladých lidí v Asii a Evropě bylo ústředním tématem páté ASEM konference rektorů a Studentského fóra (ARC5). Přes 180 zástupců univerzit, firem, vládních představitelů a studentů ze všech 51 partnerských zemí ASEM se od 4.-8. dubna 2016 sjelo do Prahy na pátou ASEM konferenci rektorů a Studentské fórum (ARC5). ARC5 se těšilo doposud nejpestřejšímu zastoupení z Asie i Evropy.ABC_3951

Konference ARC5, tentokrát s podtitulem: Zaměstnatelnost: Asie a Evropa připravují novou generaci, umožňila vést na vysoké úrovni interregionální dialog o tom, jak mohou instituce vyššího vzdělání lépe spolupracovat s vládami a firemním sektorem v boji proti sociálně-ekonomickým problémům, které vyvstávají v Asii i v Evropě – především pak otázka zaměstnanosti mladých lidí, rapidní změny na trhu práce a rozvoj kvalifikace.

ABC_3944

ABC_3946

Na konferenci ARC5 se sjelo přes 180 zástupců univerzit, firem, vládních představitelů a studentů z 51 zemí Asie a Evropy, kteří společně diskutovali, sdíleli zkušenosti z jejich zemí a hledali příležitosti vzájemné spolupráce obou regionů. Hlavním cílem účastníků konference ASEM bylo, aby společně vytvořili Doporučení politikům pro nadcházející 6. Setkání ministrů vzdělání (ASEM ME6), které proběhne v roce 2017 v Koreji.

Konference ARC5 se zúčastnil Pavel BĚLOBRÁDEK, místopředseda vlády pro vědu a výzkum ČR; Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničních věcí ČR; profesor LEE Young, náměstek ministra školství Korejské republiky a jeho protějšek Stanislav Štech, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR; a dále zástupci firemního sektoru – Alain DEHAZE, výkonný ředitel skupiny Adecco, Mel CARVILL, člen představenstva Home Credit, a Hun LEE, ředitel Samsung Electronics pro ČR a Slovensko. Každý z nich přednesl na konferenci proslov. Profesor LEE Young, coby zástupce hostitelské země ASEM ME6, převzal rovněž Doporučení politikům, které bbylo zúčastněnými stranami během konference vytvořeno.

„Abychom dospěli k lepšímu porozumění mezi oběma regiony, je potřeba i nadále zprostředkovávat výměny studentů i akademických pracovníků. Rovněž je zapotřebí podporovat výzkum a vzájemnou interakci mezi školstvím a soukromým sektorem. Abychom zajistili lepší a udržitelnější budoucnost, musíme se zaměřit na stavění mostů napříč různými sektory,“ zdůrazňuje prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze – hostitel ARC5.

Předchozí ročníky konference ASEM již přivedly dohromady stovky asijských i evropských studentů a čelních zástupců firem i univerzit, aby společně cíleně diskutovali nad problémy týkající se vyššího vzdělání, které jsou relevantní pro oba regiony. Konference ASEM se řadí mezi původní závazky programu globálních akcí Vzdělání pro udržitelný rozvoj (VUR), které navazuje na Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti (2005-2014).

ABC_3918

ARC5 je organizovaná Univerzitou Karlovou v Praze a Asijsko-evropskou nadací (ASEF) za podpory Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akce proběhne rovněž za přispění Home Credit B.V., firmy Samsung, Mezinárodní asociace univerzit (IAU), ASEAN University Network, Evropské studentské unie (ESU) a Erasmus Student Network (ESN).

Asijsko-evropská nadace (ASEF) podporuje porozumění, posiluje vztahy a zprostředkovává spolupráci mezi lidmi, institucemi a organizacemi v Asii a Evropě. ASEF rozvíjí dialog, umožňuje výměnu a podporuje spolupráci napříč oblastmi jako je kultura, ekonomie, vzdělání, správa, zdravotnictví a udržitelný rozvoj. ASEF je nevládní a nezisková organizace, která sídlí v Singapuru. Byla založena v roce 1997 a představuje jedinou instituci Asia-Europe Meeting (ASEM).

Společně s asi 750 partnerskými organizacemi zorganizovala ASEF přes 700 projektů, především konferencí, seminářů a workshopů. Na jejich aktivitách se již zúčastnilo přes 20 tisíc Asijců a Evropanů a díky webovým portálům, publikacím, výstavám a přednáškám se o ní dozvídá rovněž široká veřejnost.

Více informací naleznete na: www.asef.org

Video záznam z konference lze shlédnout na YT UK:
https://youtu.be/PViVr-rFkvY

Vystoupení rektora UK v České televizi zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100408/obsah/463671-mezinarodni-konference-rektoru

Na univerzitní Youtube můžete shlédnout záznam projevu rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy a rektorské konferenci ASEM v Praze:

https://youtu.be/MBeFbP1oFzI

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství