Vědecká rada ocenila významné osobnosti UK

Na zasedání Vědecké rady UK jsem předal pamětní medaile osmi významným osobnostem, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou.

Pamětní medailí Univerzity Karlovy byli oceněni:

 

  • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (FF UK, kolegium rektora) obdržel zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

  • doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru didaktiky fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

  • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (MFF UK, kolegium rektora) převzal zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. UK.

  • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (PřF UK, kolegium rektora) obdržel zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

  • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (LFP UK, kolegium rektora) převzala zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

  • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (MFF UK) obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru formální a aplikované lingvistiky a zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

  • prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (PF UK) převzala stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

  • prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK) obdržel historickou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru lékařské biochemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Na webu UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14053&locale=cz

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví