Ve staroslavném Karolinu byl zahájen Lucemburský rok

V pražském Karolinu byl slavnostně zahájen projekt Národního památkového ústavu Lucemburský rok. Při této příležitosti pronesla svůj proslov generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a ministr kultury Daniel Herman. VOL_7342
Celý projekt, tři hlavní chystané výstavy na Karlštejně, Veveří a Jindřichově Hradci a mnoho dalších akcí pořádaných v rámci Lucemburského roku představil garant celého projektu Lukáš Kunst. Na závěr vystoupil organolog arcidiecéze pražské Štěpán Svoboda a upozornil na sbírku na varhany pro katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Dobovou atmosféru ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy umocnilo vystoupení hudební skupiny Krless a samotného císaře Karla IV. v podání Zdeňka Krajíčka.

U příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. a jako součást národních oslav pořádá Národní památkový ústav pod hlavičkou projektu Lucemburský rok řadu akcí, jež mají připomenout nejen největšího Lucemburka, ale i stopy, které jeho rod zanechal v zemích Koruny české. Výstavy a kulturní akce se konají na bezmála 30 památkách ve správě Národního památkového ústavu. Lucemburský rok je součástí dlouhodobého mezirezortního projektu Po stopách šlechtických rodů, který připomíná nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody utvářející v průběhu staletí dějiny našeho státu.

Více lze shlédnout na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=oUdqwzItGFM

VOL_7452VOL_7243VOL_7259

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství