Česká pošta uctila výročí „Otce vlasti“ vydáním známky

K 700. výročí narození Římského císaře a českého krále vydala Česká pošta příležitostný poštovní aršík v nominální hodnotě 54 Kč. Slavnostní představení proběhlo ve středu 4. května 2016 na půdě Karolina za účasti rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáše Zimy, ministra vnitra ČR Milana Chovance a generálního ředitele České pošty Martina Elkána. Akce se zúčastnili také autor výtvarného návrhu Jan Kavan a rytec Miloš Ondráček.VOL_9338

Aršík, který je vytištěn v počtu 54 500 kusů, obsahuje kromě podobizny krále a císaře mnoho dalších odkazů. Na známce jde například o stylizaci iniciály Karlova jména ze zakládací listiny pražské univerzity. K této události směřuje i výjev zobrazený na hlavním kupónu, kde Karel IV. symbolicky předává zakládací dekret do rukou sv. Václava. Mezi další odkazy na osobnost Karla IV. patří motivy katedrály sv. Víta, motivy staveb z okolí Karlova mostu, půdorys Nového města, múzy hrající na hudební nástroje či ryba a vinná réva ve středovém aršíku, které odkazují na krále coby podporovatele zemědělství a rybníkářství.

Slavnostního představení známky s motivem Karla IV. se na půdě Karolina, tedy budovy spjaté s Lucemburky, zúčastnil současný rektor univerzity prof. Tomáš Zima. „Univerzita Karlova připravila v souvislosti s oslavami 700. výročí narození Karla IV. řadu odborných i společenských akcí. Velmi mě těší, že spolu s Českou poštou a Ministerstvem vnitra ČR můžeme navíc představit známku s karlovskou tematikou. Dle mého názoru jde mezi ohlášenými akcemi o mimořádnou věc a věřím, že známka bude ceněna a oblíbená jak mezi sběrateli, tak i širokou veřejností, Otec vlasti si to zaslouží“ uvedl prof. Tomáš Zima.VOL_9267

Naopak Martin Elkán, generální ředitel České pošty upozornil na rozvoj poštovnictví od dob panovníkových: „Karel IV. by jistě ocenil rychlý a moderní způsob přepravy informací a zboží, který využívají lidé v dnešní době. Středověký panovník se musel spolehnout pouze na spolehlivost poslů a na to, že je nic zlého nepotká na cestě,“ uvedl Elkán a dodal: „Jsem rád, že Česká pošta může upozornit na tuto významnou a výraznou osobnost alespoň příležitostnou poštovní známkou a rozšířit tak povědomí o ní i mimo území naší republiky.“

Česká pošta nevydává známku s Karlem IV. poprvé. Známky s portrétem Karla IV. vyšly v minulosti celkem čtyři, a to v letech 1948, 1978, 1996 a 1998. Současný aršík připravil Jan Kavan pro tzv. kombinovanou techniku. To znamená, že pozadí je tištěno ofsetem a vybrané kontury, zejména obličeje, rukou a královské koruny jsou zhotoveny ocelotiskem z plochy. Rytinu provedl Miloš Ondráček. Jde o zcela nové pojetí, předchozí (většinou) portréty Karla IV. kreslili špičkoví výtvarníci Karel Svolinský, Jiří Švengsbír a Oldřich Kulhánek. Poslední jmenovaný je také autorem portrétu Karla IV. na stokorunové bankovce.VOL_9233

Nejnovější poštovní aršík je mimořádný šíří zobrazených aktivit krále a císaře Karla IV. Současně s aršíkem bude v relativně malém nákladu vydán i oficiální a číslovaný Pamětní list, který bude kombinací tisku a vlepených známek s kupony. K dostání bude na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku) a dále na poštách, které si známku interním systémem objednají. Spolu se známkou vydala Česká pošta také obálku prvního dne (FDC), na kterém je volně parafrázované vyobrazení Karla IV., který zakládá město. FDC vychází v nákladu 4 200 ks.

Záznam z vernisáže lze shlédnout na webu UK
https://www.youtube.com/watch?v=m1wa2lxuzfk

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství