V Praze bude jedna z největších univerzitních čtvrtí v Evropě

Na pražském Albertově začne Univerzita Karlova budovat jedno z nejmodernějších vzdělávacích a vědeckých pracovišť u nás, které propojí studenty hned z několika oborů.

“Rádi bychom, aby zde skutečně vzniklo centrum vzdělanosti nejen v celorepublikovém, ale i mezinárodním měřítku,“ říká k výstavbě nového kampusu rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

 

 

Jaký je aktuální stav dostavby kampusu Albertov?

Mám velkou radost, že se nám podařilo dostavbu kampusu Albertov výrazně posunout. V současné době už máme vydaná potřebná územní rozhodnutí, což jsou pro úspěšné pokračování stavby klíčové dokumenty. Jejich získání předcházely roky usilovného projektování a jednání se všemi kompetentními úřady, zástupci vlády i ministerstev. To vše doprovázela náročná práce kolegyň a kolegů z univerzity a fakult, za kterou jim patří velké poděkování.

V čem je stavba kampusu Albertov unikátní?

Jde o nejvýznamnější a největší investiční akci Univerzity Karlovy v její novodobé historii a současně o realizaci jednoho z nejmodernějších vědeckých center v ČR. Synergii zde budou vytvářet hned tři fakulty – přírodovědecká, 1. lékařská fakulta a matematickofyzikální.
Oba připravované objekty – Biocentrum a Globcentrum – jsou koncipovány jako místa excelentního vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Chceme vytvořit inspirativní prostředí a odpovídající podmínky pro studenty a odborníky nejenom z celé ČR, ale i ze zahraničí. Biocentrum by se mělo stát základnou přírodovědných a lékařských a Globcentrum pak interdisciplinárním centrem pro studium globálních změn.

Jak přesně si máme fungování kampusu představit?

V centru Prahy vznikne jedna z největších univerzitních čtvrtí v Evropě, kde bude probíhat vzdělávání budoucích špičkových odborníků úzce propojené s výzkumem. Součástí kampusu budou nejen specializované vědecké laboratoře, moderní posluchárny a učebny, ale také menza, místa pro společenská setkávání a popularizaci vědy i zázemí pro spin-off firmy. Nezbytnou součástí je samozřejmě prvotřídní přístrojové vybavení laboratoří i učeben, tak abychom poskytli to nejmodernější zázemí. Rádi bychom, aby zde skutečně vzniklo centrum vzdělanosti nejen v celorepublikovém, ale zejména mezinárodním měřítku.

Kdy prostory využijí první studenti a odborníci?

Věřím, že celá realizace bude probíhat bez výrazných komplikací a obě centra se dostaví v roce 2025–2026. Svému účelu doufám bude kampus sloužit od začátku akademického roku 2026/2027.

Kampus Albertov není jedinou velkou investicí Univerzity Karlovy. Jaké další projekty připravujete?

Univerzita se musí rozvíjet, a proto dáváme velký důraz na investice. Příkladem může být Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni nebo stavba jedné z nejmodernějších univerzitních budov u nás, která od října 2020 slouží jako sídlo Fakulty humanitních studií. Aktuálně patří mezi nejvýznamnější investiční akce výstavba polyfunkční budovy v Areálu Jinonice, projekt Mephared – stavba Centrální budovy kampusu v Hradci Králové či druhá etapa výstavby kampusu Univerzitního medicínského centra v Plzni. Velkou rekonstrukcí procházejí také budovy rektorátu. V příštím roce chceme zahájit také stavbu nové budovy Ústavu dějin a archivu UK v Praze-Motole, kterou nyní připravujeme.

 
Foto: archiv UK
 
Datum vydání: 15.10.2021 | Datum importu: 15.10.2021 0:23
Zdroj: Speciál DNES +13 | Strana 24
Vydavatel: Mafra, a.s. | Periodicita: týdeník
Region vydání: Speciál DNES – Praha
 
Celý rozhovor v příloze MF Dnes zde: UK.PR[2]
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví