Slavnostní poklepání základního kamene Kampusu Albertov

Zástupci Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy a Vlády ČR  na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen Kampusu Albertov. Ten bude určen pro výuková a vědecká centra pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty. Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027. Tento slavnostní ceremoniál navazuje na vydání územního rozhodnutí, klíčového dokumentu v rámci výstavby, které Kampus Albertov obdržel v letních  měsících letošního roku.

Kampus Albertov bude obsahovat dva hlavní objekty – Biocentrum a Globcentrum. Jsou koncipovány jako místa excelentního vysokoškolského vzdělávání všech stupňů, která by měla vytvořit inspirativní prostředí a odpovídající podmínky pro studenty a odborníky nejenom z celé ČR, ale i ze zahraničí. Tomu samozřejmě musí odpovídat nejenom funkčnost vlastních budov jako takových, ale i jejich přístrojové vybavení.

Vzhledem k výši předpokládaných nákladů 7,811 mld. Kč včetně DPH, z čehož náklady na vlastní stavbu Biocentra jsou 3,297 mld. Kč a Globcentra 2,288 mld. Kč (zbývající částka zahrnuje vybavení, přístroje, náklady na revitalizaci okolí a jiné související práce a činnosti) je nezbytné zajistit vícezdrojové financování (státní rozpočet, vlastní zdroje UK, operační programy, Národní plán obnovy, Národní investiční plán nebo dlouhodobé nízkoúročené komerční úvěry). Taktéž je nutno mít na zřeteli i to, že se jedná o ceny vztažené k roku 2020 a vzhledem ke stávající situaci na stavebním trhu není vyloučené jejich případné navýšení.

Dostavba kampusu na Albertově je aktuálně nejdůležitějším projektem Univerzity Karlovy. Jedná se o bezkonkurenčně největší investici českého státu  a největší výstavbu UK v centru hlavního města Prahy za posledních 100 let. Před několika měsíci jsme obdrželi velice důležité územní rozhodnutí, díky kterému můžeme slavnostně celou stavbu zahájit. Pevně věřím, že bude dodržen harmonogram a kampus bude dostavěn v roce 2025, aby o rok později mohl přivítat studenty a vědecké pracovníky.

Budovy Biocentrum a Globcentrum by se podle předpokladů měly studentům a vědcům otevřít v roce 2026 (dostavba 12/2025, zahájení výuky 09/2026). Biocentrum se bude věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum v Globcentru bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, přírodní ohrožení rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace.

Foto: Vladimír Šigut

Na webu UK: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8114-obrazem-slavnostni-poklepani-zakladniho-kamene-kampusu-albertov​

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví