V Karolinu byly slavnostně předány Ceny Univerzity Karlovy za rok 2020

Ve středu 23. června jsem v Karolinu na slavnostním shromáždění předal ceny Univerzity Karlovy – Ceny rektora, Mimořádné ceny rektora, Bolzanovy ceny, Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Laureátky a laureáti byli zveřejněni už 7. dubna u příležitosti oslav Dne vzdělanosti.

CENA REKTORA UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů
MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta
Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů
Mgr. Marie – Anna Hamanová, Filozofická fakulta
Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů
Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta
Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů
Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia
Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta
Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta

MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORA UK
Bc. Barbora Deutschová, Evangelická teologická fakulta
Dávid Kulišiak, 1. lékařská fakulta
Ondřej Blecha, 2. lékařská fakulta
MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3. lékařská fakulta

BOLZANOVA CENA:

Kategorie přírodovědná
RNDr. Johana Rotterová, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“

Kategorie biomedicínská
Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph. D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů
Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph. D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“

CENA MILOSLAVA PETRUSKA ZA PREZENTACI UK:
autorský tým projektu Nezapomeneme
členové týmu Charles University Innovations Prague, s.r.o. (Mgr. O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková).

CENA BEDŘICHA HROZNÉHO ZA TVŮRČÍ POČIN:

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);
doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;
vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;
Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae:
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph. D., MBA z 1. Lékařské fakulty
prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D. z Fakulty humanitních studií

 

Foto: Vladimír Šigut
 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví