Univerzita Karlova založila samostatou dceřinou společnost CUIP

Univerzita karlova založila jako první vysoká škola v ČR samostatnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe.

Rektor UK Tomáš Zima představuje logo dceřiné společnosti CUIP
Tisková konference k zahájení činnosti CUIP
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
Mgr. et Mgr. Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova posouvá hranice v oblasti praktického využití a financování vědy, výzkumu a inovací v České republice. Jako první vysoká škola se rozhodla založit stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost s názvem Charles University Innovations Prague, s.r.o., zkráceně CUIP. Ta by měla být mostem mezi vědeckými týmy a komerčními subjekty. Úkolem CUIP bude zajistit uplatnění univerzitních znalostí a technologií v praxi. Prioritou CUIP je zakládání, řízení a investování do univerzitních spin-off společností.

Jedná se o historický milník, kterým posouváme dosavadní hranice v oblasti financování a praktického využití vědy, výzkumu a inovací nejen na Univerzitě Karlově, ale rovněž v České republice. Věřím, že díky CUIP řada unikátních vědeckých projektů a objevů se rychleji přenese do praxe. Univerzita Karlova se tímto krokem zařazuje po bok těch nejlepších univerzit na světě, jako je Oxford, Katolická univerzita v Lovani či Spolková vysoká technická škola v Curychu. Pevně doufám, že naše cesta bude inspirací i pro další vysoké školy v naší zemi.

 

Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D., MFF UK, člen vývojářského týmu výukové hry Attentat 1942
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědu Univerzity Karlovy

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova je první vysokou školou v ČR, která samostatnou dceřinou společnost za tímto účelem založila. V českém vysokoškolském systému se jedná o zcela unikátní koncept, který zásadně přispěje k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzitní půdy ke komerčním partnerům, a tím také k veřejnosti. Doposud tyto úkoly primárně zajišťovalo Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Cesta k praktickému uplatnění konkrétního vědeckého výstupu byla ale často administrativně náročná a zdlouhavá. Založení dceřiné společnosti je průlomovým rozhodnutím, které má za cíl tento proces výrazně zefektivnit.

Samostatná dceřiná společnost Charles University Innovatinos Prague, s.r.o. má být partnerem existujícího Centra pro přenos poznatků a technologií UK. To bylo založeno v roce 2007 a za jeho významného přičinění vznikly vědecké projekty jako například výuková počítačová hra Attentat 1942, metoda PRENS, která pomáhá pacientům s inkontinencí či interaktivní terapeutická pomůcka Homebalance.

CPPT zůstane součástí univerzity, bude i nadále zajišťovat vědecko-výzkumným týmům právní a patentovou podporu a vyhledávat zajímavé náměty v rámci univerzity. Ve chvíli, kdy bude identifikován zajímavý projekt a připraven ke komercializaci, převezme jej dceřiná společnost. Ta zvolí a zajistí vhodnou formu komercializace, tedy možnost založení spin-off či prodej průmyslového vlastnictví nebo licence.

 

 

 

 

 

Foto: Eva Kořínková

Audiovideozáznam z tiskové konference: představení dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o.:https://www.youtube.com/user/UniKarlova

V hlavním zpravodajství ČT1 a ČT24:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2521399-univerzita-karlova-zalozila-dcerinou-spolecnost-ma-spojit-vedu-a-firmy

Hospodářské noviny:
https://domaci.ihned.cz/c1-66179230-univerzita-karlova-jako-prvni-skola-v-cesku-zaklada-firmu-kvuli-podnikani-chce-rychleji-prevadet-vedecke-objevy-do-sveta-byznysu

Časopis Květy:
TK27_36_byznys

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví