Univerzita Karlova se vydává na cestu podpory inovací a spolupráce

Univerzita Karlova dnes zahájila tiskovou konferencí dvoudenní veletrh inovačních příležitostí UK Via Carolina. Interaktivní formou se na něm představí univerzitní vědecké týmy, které představí svou nabídku potenciálním externím partnerům. Zároveň je publikován Katalog celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy s nabídkou pro aplikační sféru.

Je potřeba zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou, která přispěje k naplňování tzv. třetí role univerzity. Stále více si uvědomujeme potřebu posílit vazby mezi naší univerzitou a neakademickým, prakticky orientovaným, světem. Není třeba rozlišovat mezi partnery z řad firem či například veřejné správy. Věřím, že pro všechny se v portfoliu nabídky Univerzity Karlovy najde vhodná příležitost ke spolupráci, ze které může vzniknout něco užitečného pro nejširší veřejnost. Naší prioritou je hlubší spolupráce univerzity s aplikační sférou, lepší vytěžování výsledků výzkumu a naší nabídky kvalitního vzdělání a všeobecně ukazovat jejich užitečnost a přínos pro společnost. Těchto aktivit ale nikdy není dostatek, jde o dlouhou cestu. I proto jsme se rozhodli uspořádat dnešní akci a nazvat ji Via Carolina.

Tento můj názor podpořil i přítomný člen Rady pro komercializaci UK doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc. Uvedl, že „nezbytná je i vhodná výchova studentů a v optimálním případě umožnit jim již v průběhu studia kontakt s firemním prostředím. Tyto faktory významnou mírou přispívají k vytváření tolik potřebných dlouhodobých vazeb mezi univerzitou a firmou. Katalog služeb i Katalog CŽV jsou unikátními a nadmíru užitečnými nástroji. Oceňuji tento vstřícný krok univerzity, v českém prostředí se jedná o ojedinělou aktivitu. Nalézt na jednom místě komplexní nabídku nám velmi zjednodušuje život a šetří čas. Velice si ceníme i zvoleného formátu akce Via Carolina. Interaktivní veletrh s konkrétními ukázkami a možností přímo kontaktovat jednotlivé fakulty, případně si podle konkrétních potřeb nakombinovat služby z více pracovišť a oborů je pro praxi ideální.“

Veletrh Via Carolina, který připravilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK), je věnovaný inovačním příležitostem a možnostem spolupráce univerzity a aplikační sféry. Návštěvníkům z řad privátního sektoru, veřejné správy, ale i široké veřejnosti budou interaktivní formou představeny konkrétní nabídky spolupráce s výzkumnými týmy Univerzity Karlovy.

Celé úterý 23. května 2017 jsou prostory Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) věnovány prezentaci výzkumných služeb a výsledků vědecké práce, ukázkám nových technologií a produktů již uplatněných na trhu. Návštěvníci se také mohou těšit na přístroje a prototypy, které si budou moci sami vyzkoušet. Zároveň bude představen nově vzniklý Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru. Během středy 24. května budou moci zájemci osobně navštívit vybraná vědecká pracoviště UK, která odborné služby nabízí.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví