Univerzita Karlova patří mezi nejlepší univerzity v České republice

Velmi mne potěšila zveřejněná zpráva o excelentním postavení Univerzity Karlovy mezi českými vysokými školami, které potvrdily výsledky nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky.

Univerzita Karlova je podle zveřejněných výsledků celkově nejlépe hodnocená vysoká škola a zároveň obdržela nejvyšší hodnocení ve třech ze sedmi dílčích kategorií. 

Jako celek obdržela jako jediná vysoká škola nejvyšší možné hodnocení ve třech kategoriích z možných sedmi (Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Zájem uchazečů a úroveň studentů a Uplatnění absolventů na trhu práce).

Až za ní se umístily Vysoká škola ekonomická v Praze a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, které obdržely nejvyšší hodnocení ve dvou kategoriích.

Velmi dobře se v žebříčku umístily i jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy. Celkem jednačtyřicetkrát se některá z fakult UK zařadila do nejúspěšnější skupiny v některé kategorii. Čtyřem lékařským fakultám se to podařilo dokonce pětkrát. V celkovém součtu se do první nejúspěšnější skupiny škol a fakult vedle samotné UK zařadilo ještě 9 jejích fakult. Nejvyšší celkové hodnocení ve všech sedmi kategoriích ze všech škol a fakult v ČR pak získala Matematicko-fyzikální fakulta UK. 

Zveřejněné hodnocení vysokých škol za rok 2016 hodnotilo univerzity podle sedmi kategorií (Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Regionální rozvoj a sociální inkluze, Zájem uchazečů a úroveň studentů, Hodnocení studia, kurzů a učitelů, Zaměření na praxi a další vzdělávání a Uplatnění absolventů na trhu práce). Kategorie byly vytvořeny na základě analýzy 85 ukazatelů o každé vysoké škole a fakultě. Hodnoceno bylo celkem 21 veřejných vysokých škol a 130 jejich fakult. Profil každé vysoké školy a fakulty byl hodnocen počtem hvězdiček od jedné do pěti.

Celková zpráva Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol v ČR 2016 je zveřejněna na stránkách Střediska vzdělávací politiky PedF UK.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví