UK bude předsedat alianci 4EU+a připomene si výročí 17. listopadu

 

V pondělí 16. listopadu převezmu od prezidenta Sorbony Jeana Chambaze předsednictví v prestižní univerzitní alianci 4EU+.Vzhledem k současné epidemiologické situaci se výroční zasedání evropské

univerzitní aliance uskuteční on line formou na YouTube kanálu Univerzity Karlovy. Původně jsme doufali, že kolegové přijedou do Prahy, nakonec ovšem proběhne sedm online setkání a dva webináře.

„Během dopoledne se sejdou rektoři a prorektoři, kteří zhodnotí dosavadní vývoj aliance 4EU+. Dopoledne dojde k slavnostnímu předání předsednictví mezi Sorbonnou a Univerzitou Karlovou. Pro oživení celé akce proběhne mikro think-tank studentů, akademiků a zaměstnanců univerzit. Od 16ti hodin je naplánována veřejná konference, na níž budou sdíleny výstupy z dopoledních setkání a prezentovány nejúspěšnější projekty ze všech čtyř takzvaných flagshipů,” přibližuje program jednodenního výročního zasedání aliance prorektorka UK pro evropskou problematiku Lenka Rovná.

Čtyři 4EU + flagshipy vědní obory a více než sto vědeckých týmů podle tematického zaměření. Díky grantu Evropské komise se alianci v tomto roce podařilo ohodnotit 31 společných vzdělávacích projektů, přičemž Univerzita Karlova a Varšavská univerzita podpořily více než dvacítku z nich zaměřených na vědu a výzkum.

Celodenní setkání završí diskuse u kulatého stolu, jež představí alianci 4EU+ jako prototyp synergie vědy a vzdělávání. „Našimi prioritami jsou vzdělávání a věda bez bariér, silná zapojení studentů do všech aktivit a dokončení institucionální struktury univerzitní aliance,“ shrnuje prorektorka UK Rovná.

Jak proběhne 17. listopad?

Letošní program pietních vzpomínek k výročí 17. listopadu proběhne v rámci epidemických opatření:

V 9.00 hodin položí představitelé UK věnce u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici na Praze a následně v 9.45 hodin položí věnce u pamětní desky Jana Opletala v Žitné ulici.

V 10.30 hodin dojde k odhalení busty profesora Eduarda Alberta ve vnitřních prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Univerzita Karlova tak vzdává poctu Albertovi, vynikajícímu chirurgovi, jenž zemřel před 120 lety, a po kterém je pojmenován komplex budov Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK v Praze na Novém Městě – Albertov. Právě tam několikrát výrazně „prošly“ moderní dějiny.

Zástupci UK se v průběhu dne rovněž dostaví na Národní třídu a do kasáren v Ruzyni, kde položení věnce u pamětní desky a památníku.

V 17:11 hodin, v symbolickém čase, se UK se připojí k iniciativě Korzo Národní – Díky, že můžem a nasvítí v barvách české trikolóry historickou budovu Karolina.

V 18:00 hodin se uskuteční, s ohledem na epidemická opatření bez účasti hostů, akce ve Velké aule Karolina. K výročí 17. listopadu na ní vystoupí rektor UK, dále místopředsedkyně Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Marie Karfíková a studenti. Zároveň budou předány Ceny Bedřicha HroznéhoCena Miloslava PetruskaCena Arnošta z Pardubic a prestižní vědecké podpory Donatio.

Akce bude on-line streamována na webu UK (www.cuni.cz) a sociálních sítích UK. Záznam slavnostního aktu bude následně k dispozici rovněž na YouTube kanálu UK.

 
Foto: Vladimír Šigut, Michal Novotný
Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví