Nové odběrové centrum na Albertově, pro studenty se slevou

Ve Studničkově ulici na Albertově vzniklo nové odběrové místo, na jehož chodu se podílí Všeobecná fakultní nemocnice a  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty. Testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR zde mohou využít nejen studenti a zaměstnanci UK, ale i široká veřejnost přicházející „z ulice“, a to každý pracovní den.

Univerzita Karlova, její vědečtí pracovníci, pedagogové i studenti, se do boje s pandemií zapojili od samého počátku, na jaře letošního roku. Zmínil též vyvinutí společného testu na Covid-19 a chřipek typu A i B dceřinnou společností GeneSpector s. r. o., umožňující navýšit testovací kapacity v řadě nemocnic a laboratoří napříč Českou republikou. Děkuji Všeobecné fakultní nemocnici za spolupráci a kolegům z 1. lékařské fakulty za zpracovávání vzorků ve výzkumných laboratořích. Věřím, že o odběrové místo na Albertově bude zájem i přesto, že je v současnosti odběrových míst v Praze dostatek. Rád by, aby možnost odběru i s ohledem na zvýhodněnou cenu, částečně dotovanou univerzitou, využívali právě učitelé a studenti, kteří se prokážou potvrzením o studiu či platným průkazem ISIC.

Všeobecná fakultní nemocnice sice od srpna provozuje vlastní odběrové místo Na Bojišti, tedy nedaleko Albertova. Ale, jak konstatoval její ředitel David Feltl: „V této oblasti je ´vzrostlá´ a tvoří společnost zdejším fakultám. Proto se automaticky cítíme součástí prostoru, a i proto jsme velice rádi vyšli vstříc a poskytli univerzitě lékařské zázemí. Jde zkrátka o další z tisíce společných projektů, na kterých s Univerzitou Karlovou spolupracujeme,“ dodal ředitel Feltl.

Pomoc, kterou poskytla 1. lékařská fakulta UK v rámci boje s pandemií, ocenil též její děkan Martin Vokurka. „Velkou zásluhu mají nejen pracovníci Ústavu imunologie a mikrobiologie, ale i studenti, kteří se již od jara s velkým nasazením zapojovali do testování, dobrovolnických aktivit a dalších činností. Chtěl bych jím i touto cestou vyjádřit poděkování. Jsem rád, že 1. lékařská fakulta UK stále prokazuje svou akceschopnost, odbornost a v řadě případů i lidské zázemí,“ vzkázal všem svým kolegům a medikům ve svém projevu děkan Vokurka. imunologie a mikrobiologie 1. 

Odběrové místo ve Studničkově ulici je v provozu od pondělí do pátku, od 9 do 16 hodin a aktuálně je určeno pouze samoplátcům. Možnost testovat zájemce, kterým žádanku vystaví lékař, je prozatím v jednání. Cena za test pro veřejnost činí 1690 korun, pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy je 1390 Kč.

S prováděním testů na Albertově se počítá do konce letošního roku. Další provoz závisí na vývoji koronavirové epidemie.

Foto: Michal Novotný

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví