UK a AV ČR chtějí systematicky podporovat vědce v žádostech o prestižní granty ERC. Zakládají proto expertní skupinu

Čeští vědci jsou dlouhodobě málo úspěšní v získávání prestižních grantů Evropské výzkumné rady ERC (European Research Council). Z celkového počtu 11 a půl tisíce projektů, na něž Evropská komise od roku 2007 poskytla miliardy eur, jich vědci z České republiky získali přes čtyři desítky. Systematickou a efektivní podporu žadatelů o ERC granty slibuje deklarace Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kterou v minulých dnech podepsali předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a rektor UK Tomáš Zima. Deklarace nově zakládá čtyřčlennou expertní skupinu, která bude řídit pomoc s přípravou odborné části žádostí. Česká věda by tak mohla podávat více kvalitních návrhů, a dosáhnout na mnohem více ERC grantů ročně v podobě milionů eur.

Díky grantům ERC získali čeští badatelé finanční zdroje ve výši více než 61 mil. eur. Dosáhnout ale mohou na mnohem více. Například v loňském roce uspěly v kategorii ERC Starting Grants jen dvě žádosti z České republiky, zato 21 projektů z Belgie a 42 z Nizozemí. Obdobně pokročilejší Consolidator grant udělila Evropská výzkumná rada jen čtyřem uchazečům z ČR, z německých a britských uspělo v každé zemi 50 zájemců.

Expertní skupina na podporu účasti ve výzvách ERC, kterou UK a AV ČR založily, bude mít čtyři členy. Její koordinátor a tři členové – podle každé ze tří vědních oblastí, na něž se ERC panely člení – budou řídit vědeckou část podpory žadatelů (nejen z UK a AV ČR). „Skutečně radit – a také motivovat k větší účasti českých vědců v ERC grantech – mohou jen ti nejlepší z nejlepších. Kritéria ERC grantů jsou náročná, uspěje zhruba každá desátá podaná žádost. V expertní skupině budou proto pouze ti, kdo mají přímou zkušenost s hodnocením, nebo řešením projektů ERC,“ vysvětluje předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Expertní skupina bude úzce spolupracovat s Národním kontaktním pracovníkem pro ERC, který působí v Technologickém centru Akademie věd ČR, které bude i nadále hlavním organizátorem školících a informačních akcí pro žadatele.

„Systém podpory musí být nezbytně profesionalizován, jde i o dobré jméno České republiky v zahraničí,“ zdůrazňuje prorektor UK Jan Škrha s poukazem na dosavadní praxi osobního nasazení několika jednotlivců, kteří nyní suplují neexistující vědeckou část národní podpory, včetně Evropského centra UK zřízeného univerzitou. „Nelze dále nahrazovat vědeckou část národního systému snahou několika málo jednotlivců z akademické obce, kteří v podstatné míře pomáhají zachovat postavení českých vědeckých institucí v mezinárodním měřítku,“ dodává prorektor Škrha, který aktuálně zastupuje rektora Zimu.

Složení nově založené expertní skupiny:

Koordinátor:

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Členové:

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum, AV ČR

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D., CERGE-EI

(Vzhledem k možnému zapojení do hodnocení ERC, která neumožňuje práci s žadateli v daném roce, jsou v každé vědní oblasti ERC jmenováni dva členové expertní skupiny, což umožní jejich alternaci.)

Deklarace je otevřena dalším signatářům.

Její plné znění naleznete zde: Spolecna deklarace_UK_AV CR_2.VERZE_FINAL1

Autoři: AV ČR a UK

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví