Tchajwanský mezinárodní žebříček VŠ: Univerzita Karlova v první dvoustovce světových univerzit

Univerzita Karlova obhájila loňské umístění v dalším mezinárodním žebříčku vysokých škol. Podle nejnovějšího vydání Tchajwanského rankingu se stejně jako vloni umístila nejlépe ze všech českých vysokých škol, a to na konci druhé stovky univerzit. Nejlépe z českých vysokých škol se umístila i v širších oborových skupinách či jednotlivých hodnocených oborech.

Tchajwanský žebříček se soustřeďuje výhradně na vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol, přičemž ji hodnotí na základě bibliometrických indikátorů připravených z údajů uvedených v databázi Web of Science. Žebříček se prostřednictvím kvantitativních scientometrických ukazatelů snaží určit jak objem publikační činnosti, tak její kvalitu (např. H-index, výsledky v časopisech s oborově nejvyšším impakt faktorem), a to v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.

V roce 2017 bylo v celkovém žebříčku hodnoceno celkem osm set univerzit z více než čtyř tisíc, které jsou zahrnuty v databázi Essential Science Indicators. Spolu s Univerzitou Karlovou na 197. místě se v žebříčku ještě umístila Masarykova Univerzita na sdílené 501-600. pozici.

Vedle celkového žebříčku byly rovněž publikovány žebříčky šesti oborových skupin a čtrnácti oborů přejatých z Web of Science, zcela stranou hodnocení tak zůstává celá oblast humanitních oborů. Hodnoceno je tři sta až pět set nejlepších univerzit. Univerzita Karlova bodovala ve čtyřech širších oborových oblastech a v sedmi oborech a obhájila tak své loňské pozice. Ze širších oborových skupin se umístila mezi dvěma sty nejlepšími světovými univerzitami, konkrétně v přírodních vědách,  klinické medicíně a zemědělských vědách, těsně za 200. místem skončila ve vědách o živé přírodě.

Sami zpracovatelé větší váhu kladou na oborové žebříčky, které hodnotí sevřenou a celistvou oblast vědecké činnosti. Univerzita Karlova se umístila nejlépe v následujících oborech: chemie (217. místo), vědy o životním prostředí – ekologie (173. místo), geovědy (181. místo), matematika (116. místo), farmakologie a toxikologie (171. místo), fyzika (134. místo) a botanika a zoologie (115. místo).  

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství