Svatošpěpánské setkání Klubu Alumni UK

Sešli jsme se již tradičně navelmi milém Svatoštěpánském setkání přátel, absolventů a zaměstnanců UK, které se konalo tentokrát kostele sv. Apolináře na Větrově.Doufám, že i letošní setkání přispělo k příjemnému prožití vánočních svátků.

Kolegiátní kapitula sv. Apolináře na vrchu Větrově, v  dnešní Apolinářské ulici  vznikla jako jedna z posledních mezi novoměstskými Karlovými klášterními fundacemi. Jistě s ní ale bylo počítáno od počátku, jak doložil Vilém Lorenc rozborem základní urbanistické osnovy města. Větrov či Větrník – mons Ventosum – náležel se zdejší kaplí sv. Jiljí od roku 1222 vyšehradské kapitule.

Po kapli nezůstaly stopy, snad na jejím místě vyrostl nový kostel sv. Apolináře, k němuž byla roku 1362 přenesena kolegiátní kapitula augustiniánů kanovníků ze Sadské (tam založil kostel stejného zasvěcení Bořivoj II.). Kolegium, které se skládalo z probošta, děkana a osmi kanovníků, se mělo věnovat studiu teologických otázek a přednáškám na univerzitě. Ostatky sv. Apolináře získal Karel IV. při své římské cestě v roce 1355.

 

Foto: Michal Novotný

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví