Studentka Univerzity Karlovy vítězkou Iberoamerické ceny

 Studenti Univerzity Karlovy byli oceněni v soutěži Iberoamerické ceny

Dnes byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci se vztahem k Latinské Americe či Pyrenejskému poloostrovu – Iberoamerická cena. První místo získala studentka Univerzity Karlovy Pavlína Juračková. Úspěšní byli zároveň dva studenti Univerzity Karlovy, kteří obdrželi čestná uznání.

Pavlína Juračková získala nejvyšší ocenění Premio Iberoamericano za práci s názvem „Sedm knih o Dianě“ od Jorgeho De Montemayora – Od pastýřského románu k mystice. Autorka se ve své práci pokouší nalézt nový způsob četby posledního dílu “Sedmi knih o Dianě” od španělsky píšícího portugalského spisovatele Jorgeho de Montemayora. Vychází přitom z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace. Na druhém místě skončila studentka Univerzity Palackého v Olomouci a na třetím zástupkyně Univerzity Hradec Králové.

Spolu s hlavními cenami porota udělila i dvě čestná uznání. Ty obdrželi studenti Univerzity Karlovy Jan Bedrníček za práci s názvem „Libanonská migrace a její vliv na slovní zásobu brazilské portugalštiny“ a Maroš Timko za práci s názvem „Hrdinové Alcatrazu“ (1937) – Příklad frankistické propagandy v meziválečném Slovensku.

 

 

 

 

 

Iberoamerická cena se udílí od roku 1994 a je jedinou svého druhu v Evropě. Zúčastnit se jí mohouvysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu.
Na slavnostním předání cen byli přítomni představitelé a zástupci pořádajících velvyslanectví, tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely. Jako zvláštní host přijala pozvání Rebeca Grynspan, generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu (SEIGB), která předešlého dne měla přednášku ve Vlasteneckém sále Karolina.

Rebeca Grynspan ve svém projevu zdůraznila kulturní spojitost České republiky s iberoamerickým světem, prohloubení kontaktu bylo zpočátku možné především díky spolupráci s Univerzitou Karlovou: „Vysoké školy, a zejména pak Univerzita Karlova, byly nástrojem, který tento proces umožnil. Před pěti desítkami let vzniklo na filozofické fakultě této univerzity Středisko ibero-amerických studií, tehdy ještě v rámci ústavu světových dějin.“ 22. ročník Iberoamerické ceny vnímá Rebeca Grynspan jako způsob hlubšího přiblížení našich kultur a prohloubení vazeb, které naše země spojují.

Soutěž pro vysokoškolské studenty pořádali již po dvaadvacáté zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v České republice. Porota, složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely vybírala z 19 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova, psaných ve španělském či portugalském jazyce.

na YouTube Univerzity Karlovy byl publikován záznam ze včerejšího vyhlášení XXII. ročníku Iberoamerické ceny,kterou získala studentka UK Pavlína Juračková.

Video ze slavnostního předání si přehrajete zde:
https://youtu.be/azNhUb1H3dA

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství