Slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí založení České konference rektorů

Univerzita Karlovy přivítala účastníky slavnostního shromáždění, které se konalo u příležitosti 25. výročí založení České konference rektorů (ČKR). Ve Velké aule Karolina byli přítomni mj. ministr školství Robert Plaga, prezident Evropské univerzitní asociace Rolf Tarrach, prezident Německé konference rektorů Horst Hippler, viceprezident Slovenské konference rektorů Karol Mičieta a bývalí předsedové ČKR Jan Hron, Ivan Wilhelm, Petr Sáha a Petr Fiala. 

 

 

 

 

 

 

 

Na shromáždění bylo hodnoceno také financování vysokých škol. Na tom, že je nutné ho nadále zlepšovat se shodli místopředseda České konference rektorů Mikuláš Bek a ministr školství v demisi Robert Plaga.

Již dříve zástupci ČKR uvedli, že financování vysokých škol v Česku zaostává za průměrem vyspělých zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhruba o osm až devět miliard korun ročně. Bek také zdůraznil roli vysokých škol při prosazování demokratických hodnot v dnešní rozdělené společnosti.

Dne 16.2.2018 bude v Karolinu zahájeno 144. zasedání Pléna ČKR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XDVH-jeBqYk​

Fotogalerie ČKR:

http://crc.muni.cz/fotogalerie/foto_03000266.000.htmlhttp://crc.muni.cz/fotogalerie/foto_03000266.000.html

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví