Slavnostní předání medailí Univerzity Karlovy

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal pamětní medaile Univerzity Karlovy u příležitosti životních jubileí a za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci.

Zlatou pamětní medaili UK dr. Ing. Zdeňku Drábkovi, Ph.D., emeritnímu děkanu Fakulty sociálních věd.

Historickou pamětní medaili UK prof. PhDr. Jozefu Leikertovi, Ph.D,, Litt.D. za významné celoživotní dílo v oboru ekonomie.

Zlatou pamětní medaili UK prof. RNDr. Josefu Loubovi, CSc. za přínos k poznání současných dějin a rozvoj spolupráce s Univerzitou Karlovou.

Zlatou pamětní medaili UK doc. PhDr. Barboře Osvaldové za významné celoživotní dílo v oboru žurnalistiky.

Ocenění jubilanti.

 

Více na webu UK: https://cuni.cz/UK-10200.html

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví