Setkání s představiteli dipplomatického sboru na UK

Jako každý rok jsem měl tu čest přivítat ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina téměř 50 velvyslanců, akreditovaných v České republice. Tato tradiční každoroční setkání u příležitosti nového roku jsou vždy velmi pozitivně přijímána našimi hosty a jsou také milou příležitostí k upevňování vzájemných přátelských vztahů a spolupráce se zastupiteli ostatních států celého světa. 

Během přátelského setkání jsem společně s dalšími prorektory UK  jsem přítomným vzácným hostům zároveň prezentoval aktivity Univerzity Karlovy v oblasti zahraniční spolupráce v uplynulém roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví