Profesor Kuthan představil výjimečnou knihu o staviteli Parléřovi

Profesor Jiří Kuthan ve středu veřejnosti představil svou novou knihu o staviteli Petru Parléřovi Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo a jeho ohlas. Na vydání mimořádné publikace se podílelo Nakladatelství Lidové noviny a Nakladatelství Karolinum, a její uvedení vzbudilo velký zájem. Na křtu v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce, symbolicky jen pár metrů od Parléřova nejznámějšího díla – svatovítské katedrály, se sešlo několik desítek hostů.

Vzniklo nádherné dílo, které ukazuje, jak precizní a krásná je gotická architektura. Kniha ukazuje nejen svatovítskou katedrálu ale celou Evropu a místa, která jsou spojena s Parléřem. Proto jsem velmi rád, že tato krásná kniha spatřila světlo světa a je třeba Jiřímu Kuthanovi poděkovat za to, že představil nám a v brzké době jistě i světové komunitě parléřovské dílo a odkaz našich předků, který máme povinnost předávat budoucím generacím.

„Na místě je tak poděkovat panu kardinálu Dukovi, který inicioval vznik velké monografie o pražské katedrále, kde jméno Petra Parléře zaznívá nejvíc,“ řekl autor knihy prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. „A musím poděkovat také svým spolupracovníkům z Katolické teologické fakulty a panu rektorovi Zimovi, který nás podporoval dlouhá léta ještě předtím, než se stal rektorem, a především své rodině,“ dodal.

„Když listujete touto opravdu mohutnou knihou, uvědomíte si, jak rodina Parléřů dokázala obohatit nejen panorama Prahy ale téměř celou střední Evropu. Proto se s vděčností obracíme na profesora Kuthana za toto dílo a skláníme se také nad dílem celé Parléřovské rodiny,“ prohlásil také kardinál Dominik Duka, který v závěru setkání úspěchu knihy požehnal.

Foto: Michal Novotný

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství