Prezident SR Andrej Kiska, navštívil UK, převzal zlatou pamětní medaili UK A setkal SE V diskuzi o hodnotách demokracie s akademickou obcí UK 

Akademická obec Univerzity Karlovy s nadšením přijala prezidenta Andreje Kisku na akademické půdě a s velkým zájmem vyslechla jeho přednášku na téma k hodnotám demokracie a EU.

Během neformální části programu jsem přivítal v reprezentačních prostorách historické budovy Karolina  prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisku. Prezident Kiska se svým doprovodem měl příležitost si prohlédnout univerzitní insignie a staroslavnou Velkou aulu Karolina. Ve Vlasteneckém sále poté následovalo neformální setkání a diskuze se zástupci vedení fakult Univerzity Karlovy, se členy Správní rady UK a Vědecké rady UK. Na závěr přátelského setkání jsem panu prezidentovi předal za jeho významné zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou zlatou pamětní medaili UK, pan prezident se zároveň  zapsal se do pamětní knihy.

Rektor UK Tomáš Zima předává zlatou pamětní medaili UK prezidentu Slovenské republiky Andreji Kiskovi

Při této příležitosti návštěvy prezident Andrej Kiska uvedl: „Mladí lidé a studenti jsou bohatstvím každého národa. V uplynulých letech jsme však bohužel na Slovensku ztratili respekt ke vzdělání a k poznání. Chceme-li být úspěšní, nesmíme se obávat provádět ve školství zásadní změny.“

Mezi našimi státy existuje dlouholetá kolegiální spolupráce v oblasti meziuniverzitních vztahů, ale také na poli mezinárodní vědy a výzkumu a v oblasti vzdělávání.  Na UK v současné době studuje aktuálně na 3 500 slovenských studentů, kteří patří mezi velmi talentované a úspěšné studenty. Největší zájem mají o 1. lékařskou fakultu, Matematicko-fyzikální fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Filozofickou fakultu a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Největší zájem je o studijní programy všeobecné lékařství, farmacie, informatika, fyzika, filologie, biologie a právo. Univerzita Karlova spolupracuje dlouhodobě a úspěšně s mnohými vysokým školami na Slovensku, především s Univerzitou Komenského v Bratislavě, Univerzitou P. J. Šafárika v Košicích, Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a s univerzitou v Prešově.

V prostorách Právnické fakulty UK Collegium Maxium v odpoledních hodinách pak prezident Andrej Kiska vystoupil s přednáškou „Hodnoty demokracie – Slovensko, Česko a EU”, po které následovala diskuze se studenty.

Prezident SR Andrej Kiska na Právnické fakultě v besedě se studenty

Záznam z návštěvy prezidenta SR A. Kisky na UK:

https://youtu.be/_3FzllSUFwQ​

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví