Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů – 37 navrhla UK

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 15. prosince 2020 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol.  Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Michaela ADAMCOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. PhDr. Emil ASLAN, Ph.D.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

3. doc. MUDr. Jan BAXA, Ph.D.
pro obor: Zobrazovací metody v lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. MUDr. Jan BENEŠ, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie a intenzivní medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

5. doc. Ing Petr BLÍŽKOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

6. doc. RNDr. Zuzana BOSÁKOVÁ, CSc.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

7. doc. Ing. Alena BUCHALCEVOVÁ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

8. doc. PhDr. Ing. Ondřej CÍSAŘ, Ph.D.
pro obor: Sociologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

9. doc. Mgr. akademický malíř Jiří ČERNICKÝ
pro obor: Výtvarná tvorba
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

10. doc. Ivan DLABAČ, M.A.
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

11. doc. RNDr. Richard DVORSKÝ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

12. doc. Ing. Karel FRIESS, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

13. doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

14. doc. RNDr. Milan GELNAR, CSc.
pro obor: Rybářství
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Jan HANČIL
15. pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

16. doc. Mgr. Vladimír HAVLÍK
pro obor: Výtvarná tvorba
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

17. doc. Ing. Petr HÁJEK, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

18. doc. RNDr. Tomáš HLÁSNY, PhD.
pro obor: Biologie lesa
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

19. doc. RNDr. Katarína HOLCOVÁ, CSc., Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

20. doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

21. doc. Ing. Jaroslav HRABÁK, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

22. doc. Ing. Jan HRDLIČKA, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

23. doc. RNDr. Karel HRON, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

24. doc. Ing. Petr HUMPOLÍČEK, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

25. doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D.
pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

26. doc. PhDr. Soňa JANDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

27. doc. Ing. Branislav JURČO, CSc.
pro obor: Matematika – geometrie a topologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

28. doc. RNDr. Jana KALBÁČOVÁ VEJPRAVOVÁ, Ph.D.
pro obor: Fyzika – Fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. MUDr. Vladimír KALIŠ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

30. doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
pro obor: Ochrana lesa a myslivost
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

31. doc. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

32. doc. MUDr. Pavel KLENER, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

33. doc. RNDr. Jan KONVALINKA, CSc.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

34. doc. JUDr. Martin KOPECKÝ, CSc.
pro obor: Správní právo a správní věda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

35. doc. Ing. Lenka KOUŘIMSKÁ, Ph.D.
pro obor: Kvalita zemědělských produktů
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

36. doc. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.
pro obor: Kybernetika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

37. doc. MUDr. Ján KOČIŠ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

38. doc. MUDr. Jan KRHUT, PhD.
pro obor: Urologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

39. doc. MUDr. Ladislav KROFTA, CSc.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. Ing. Martina LICHOVNÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Obecná a speciální zootechnika
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

41. doc. MUDr. Václav LIŠKA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

42. doc. JUDr. Alena MACKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

43. doc. Ing. Ivo MACHAR, Ph.D.
pro obor: Ekologie lesa
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

44. doc. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

45. doc. MUDr. Jan MARTÍNEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. RNDr. David MAŠÍN, M.Phil., Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

47. doc. Dr. phil. Jakub MÁCHA, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

48. doc. Dr. Ing. Martin MELECKÝ, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

49. doc. Ing. Tomáš MELUZÍN, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vysokého učení technického v Brně

50. doc. Dr. Ing. Ján MINÁR
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

51. doc. PharmDr. Přemysl MLADĚNKA, Ph.D.
pro obor: Humánní a veterinární farmakologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

52. doc. Ing. Jiří MLČEK, Ph.D.
pro obor: Technologie potravin
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

53. doc. MUDr. Jiří MOLÁČEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

54. doc. RNDr. Jiří MOSINGER, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

55. doc. RNDr. Jan PASEKA, CSc.
pro obor: Matematika – Algebra a teorie čísel
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Ing. Miloslav POUZAR, Ph.D.
56. pro obor: Environmentální chemie a inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

57. doc. Mgr. Marzena PÓŁKA, Ph.D.
pro obor: Bezpečnost a požární ochrana
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

58. doc. PhDr. Jan RADIMSKÝ, Ph.D.
pro obor: Obecná a diachronní lingvistika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

59. doc. Mgr. Jiří REIF, Ph.D.
pro obor: Environmentální vědy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

60. doc. Dr. phil. PhDr. Karsten RINAS
pro obor: Německý jazyk
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

61. doc. Dr. Ing. Daniel RYPL
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

62. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

63. doc. Ing. Petr SLEPIČKA, Ph.D.
pro obor: Materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

64. doc. MUDr. Viktor SOUKUP, Ph.D.
pro obor: Urologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

65. doc. PhDr. Michal STEHLÍK, Ph.D.
pro obor: České dějiny

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

66. doc. PhDr. František STELLNER, Ph.D.
pro obor: Světové dějiny a obecně dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

67. doc. Ing. Tomáš SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

68. doc. MUDr. Petra SVOZÍLKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Oční lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

69. doc. MUDr. Daniel ŠAŇÁK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

70. doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.
pro obor: Farmakognosie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

71. doc. MUDr. Pavel ŠPONER, Ph.D.
pro obor: Ortopedie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

72. doc. PhDr. Jan ŠTOCHL, M.Phil., Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

73. doc. PharmDr. František TREJTNAR, CSc.
pro obor: Humánní a veterinární farmakologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

74. doc. MUDr. Martin VOKURKA, CSc.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

75. doc. RNDr. Naďa VONDROVÁ, Ph.D.
pro obor: Didaktika matematiky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

76. doc. Martin WERNISCH, Dr.
pro obor: Evangelická teologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

77. doc. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD.
pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

78. doc. MUDr. Pavel ŽÁK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví