Přeji všem radostné vánoční svátky a šťastný nový rok 2018

Děkuji všem členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a její fakulty v právě končícím roce. Přeji všem akademickým pracovníkům, kolegům, studentům Univerzity Karlovy a ostatních vysokých škol v České republice a všem lidem dobré vůle krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí, elánu a naplnění všech předsevzetí v roce 2018.

Vánoční pozdrav rektora Univerzity Karlovy
https://drive.google.com/file/d/1aoZQLUMrqRP_tpfdZsxEsYvy_hyHK2mM/view?usp=sharing

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví