Přeji všem krásné vánoční svátky a šťastný a zdravý rok 2019

Rád bych v tento předvánoční adventní čas poděkoval  všem svým kolegům užšího vedení naší staroslavné univerzity, členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vykonanou práci  pro Univerzitu Karlovu a za vše dobré, o co se zasloužili pro šíření jejího jména doma i v zahraničí.

Rok 2018 byl náročný nejen pro běžnou práci a studium, ale byl významný i akcemi, kterými jsme si v průběhu celého roku připomenuli výročí spjatá se založením Univerzity Karlovy a se vznikem naší republiky. Domnívám se, že můžeme být spokojeni s výsledky naší společné práce, za kterou všem Vám velmi děkuji.

Přeji všem akademickým pracovníkům, kolegům, studentům a pracovníkům Univerzity Karlovy, ostatních vysokých škol v České republice a všem lidem dobré vůle krásné vánoce, hodně zdraví, štěstí, elánu a naplnění všech předsevzetí v roce 2019.

Přeji si, aby byl rok 2019 rokem šťastným a pozitivním.

Vánoční přání rektora UK:
https://www.youtube.com/watch?v=3aGHIBPpeTc

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví