Pozvánka na venkovní výstavu k 400. výročí Bílé hory   

Na pražském Staroměstském náměstí byla zahájena jedinečná výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin. Na výstavních panelech najdou návštěvníci až do 19. listopadu ucelený přehled historických souvislostí spojených s touto významnou historickou událostí. Hlavními partnery výstavy je Univerzita Karlova a hlavní město Praha.
 
„Názory historiků na význam bitvy se liší. Jisté je, že znamenala konec stavovského povstání proti císaři a následkem pak byla krutá poprava vůdců povstání na Staroměstském náměstí, odchod protestantských elit ze země. Byla také jednou z jisker, která zažehla plamen Třicetileté války. Jsme přesvědčeni, že bychom měli toto výročí důstojně připomenout a využít ho k osvětě vztahující se k našim národním dějinám. Proto jsme s kolegy na univerzitě i dalšími historiky vytvořili vzdělávací projekt Bílá hora – Osudový mezník našich dějin,“ říká autor koncepce a odborný garant, profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy.

Základem projektu je venkovní panelová expozice, jejímž záměrem je představit široké veřejnost konfesně vyvážený pohled nejen na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomenuty budou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha Falckého českým králem, bitva samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky Třicetileté války.

Projekt obsahuje jak venkovní expozici v centru Prahy, tak trvalý webový portál www.bilahora1620.cz určený všem zájemcům o historii, který bude kromě mnoha informací obsahovat i zajímavý audiovizuální obsah – například videa představující místa související s bitvou na Bílé hoře a podobně.

Na projektu spolupracuje Univerzita Karlova, především svým odborným zázemím. Garantem projektu je profesor Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK s kolektivem historiků a na výstavě spolupracoval rovněž historik Petr Blažek.

 

„Tuto výstavu ve veřejném prostoru jsme úmyslně situovali do samotného centra Prahy, na Staroměstské náměstí, kde se dějiny související s Bílou horou odehrávaly. Formu jsme upravili tak, aby mohli návštěvníci zhlédnout výstavu bezpečně i v těchto (složitých) časech. Buď venku při procházce nebo třeba na internetu,“ dodal Lukáš Nádvorník z pořádající společnosti Media park.

 
Na YT UK:
 
Autor: redakce
Foto: Vladimír Šigut
 
 

 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví