Pocta Milanu Rastislavu Štefánikovi

Vedení Univerzity Karlovy společně se společně s dalšími významnými osobnostmi politického a veřejného života sešli ve Vlasteneckém sále Karolina, aby si připomnělim odkaz a vzdali poctu Milanu Rastislavu Štefánikovi, mimořádné osobnosti, která stála u zrodu  Československého státu.

Jeho životní osudy popsal ve svém projevu na slavnostním večeru vynikající historik, prorektor Univerzity Karlovy, prof. Martin Kovář. Především jeho spolupráci s nejvýznamnějšími francouzskými politiky a také s Edvardem Benešem a s Tomášem Garrigue Masarykem. 

Po vzniku samostatné republiky byl Štefánik ve vládě Karla Kramáře jmenován ministrem vojenství, pod něhož spadaly zahraniční československé legie. Jak by se Štefánikova kariéra vyvíjela dále, můžeme pouze předpokládat. Dne 4. května 1919 totiž při cestě z Itálie zahynul při leteckém neštěstí. Žádná z konspiračních teorií, jež se objevily již krátce po jeho smrti, nebyla potvrzena.

Na jaře 1919 tak předčasně skončil mimořádný životní příběh muže, jenž nám – kromě jiného – zanechal i svůj politický odkaz.

Tímto odkazem bylo nejen prvorepublikové Československo, jeden z nejdemokratičtějších a nejslušnějších států v celém meziválečném světě, ale též ideály, na kterých bylo postaveno a které byly i ideály Štefánikovými: svoboda, demokracie, tolerance a pevná víra v to, že slušnost a poctivá práce ve prospěch obecného dobra mají svůj hluboký smysl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Více na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=qzMgP1ABBus&t=0s&list=PLW7Id6nhsg_sfehMW6thzVxh83ZbPfl4U&index=5

Projev prorektorra UK prof. M. Kováře:

M.R.Štefánik

          

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství