Nejlepší studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Bolzanovu cenu

Dnes jsem ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři studentky. Oceněny byly jejich dizertační práce z oblasti egyptologie, farmakologie a algebraické topologie.

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána doktorská disertační práce „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“ autorky Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty UK.

V kategorii přírodovědné byla vybrána práce „Bounding Helly numbers via Betti numbers“ RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku“ autorky Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK.

Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila téměř 60 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví