Nadšení a zápal sportovců na Rektorském sportovním dni

I letos nabídka téměř čtyř desítek sportovních odvětví  vylákala ke sportovním aktivitám více než 1 400 studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Účastníkům dovolilo strávit příjemný půlden na téměř dvacítce sportovišť v Praze a Hradci Králové i poměrně přívětivé počasí.
 
 
Povinnosti spojené s organizováním sportovního dne připadly letos na Přírodovědeckou fakultu UK, přesněji na katedru tělesné výchovy. Organizátoři se  při přípravě sportovních akcí řídili především heslem: „Nejdůležitější je radostný prožitek z aktivního pohybu a příjemně strávený čas ve společnosti přátel.“ A myslím si, že jim to beze zbytku podařilo.Sportovali především ti, kterým se tělesné aktivity staly běžnou součástí každodenního života. Ze široké nabídky individuálních či kolektivních sportů si mohl vybrat opravdu každý. Seznam tradičních disciplín se přírodovědcům letos podařilo rozšířit o hokej, studentský survival a frisbee, v nabídce nechyběla ani letní varianta biatlonu s laserovými puškami.
 

Navštívil jsem odpolední program ve Sportovním centru Hostivař, který prošel rekonstrukcí a zhlédnul jsem část fotbalového zápasu a závody v plavání. Navíc přímo během utkání v hostivařské hale jsem využil i svoje medicínské vzdělání, spíš tentokrát radou při ošetření zraněného basketbalisty.

Věřím, že si letošní Rektorský sportovní den užila většina účastníků bez dalších úrazů a poranění. Jsem rád, že se studenty se do sportování pustili i mí kolegové. Vždyť už staří Řekové věděli, že vedle ducha je třeba rozvíjet i stránku tělesnou, aby nám co nejdéle sloužila.

Trochu mne mrzelo, že jsem se nemohl sám sportovního dne zapojit. Byl jsem přizván do jednoho z flightů v golfovém turnaji v Hodkovičkách. Ovšem s ohledem na odpolední program jsem musel svou účast nakonec zrušit.

Ani nepříznivá prognóza počasí neodradila zhruba stovku akademických pracovníků a studentů Univerzity Karlovy od účasti v Hradci Králové. V dopoledním studeném počasí s teplotami okolo deset stupňů se utkali například v plážovém volejbalu, ringu, pétangue, kroketu, nohejbalu, florbal či volejbalu. Farmaceutická fakulta si letos připomíná padesáté výročí svého vzniku. I proto se organizátoři Rektorského sportovního dne rozhodli dát akci novou koncepci a motivovat své zaměstnance a studenty k početnější účasti na sportovištích. Odpolední program byl poprvé realizován v nádherných prostorách nové budovy kampusu. Koordinace a přípravy celého dne se úspěšně zhostila katedra tělesné výchovy, která je v Hradci Králové jediným společným pracovištěm obou hradeckých fakult.

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni nabídl studentům a zaměstnancům možnost zúčastnit se sportovních aktivit pořádaných Ústavem tělesné výchovy a sportu již 16. dubna. Ale třeba oblíbený golfový turnaj v Golfparku Plzeň Dýšina se konal ještě o šest dní dříve.  Jinak děkanský tělovýchovný den, to jsou v Plzni vždy oblíbené turnaje ve volejbalu, basketbalu, florbalu, squashi, tenisu a beach volejbalu, ani letos nechyběl aerobik a závody v plavání.

Na regule závodů a zdraví všech sportovců dohlížela v Praze, Hradci i Plzni necelá stovka univerzitních pracovníků. Pro příští rok připravujeme příští rok jediný společný Rektorský sportovní den, tentokrát již v jednom termínu.

Foto: Vladimír Šigut, René Volfík, Michal Novotný

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví