Jak to vidí Tomáš Zima

Evropa by měla myslet na to, co ji spojuje.

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme v Českém rozhlase Dvojka hovořili především o o rozdílných náhledech na členství České republiky V Evropské unii. Myslím si, že svoje národní zájmy a priority musíme mít jasně definované a stát si za nimi. Na druhou stranu bychom v rodině evropských států měli hledat to společné, ať už ekonomické zájmy, volný pohyb obyvatel, ale i geopolitické hájení Evropy a jejích zevních hranic.

Měli bychom mít na mysli společné křesťanské ideály pomoci potřebným, ale také jasně vidět, jaká je naše kapacita. Evropa nemůže pomoct všem hladovějícím na celém světě. Jakožto bohatý region bychom měli investovat spíš do pomoci v budování infrastruktury a vzdělávání přímo v zemích, kde je to potřeba, aby se mohly v budoucnu samy rozvíjet.

Další témata rozhovoru: Je rezignace ministra kultury Antonína Staňka správným krokem? Patří politika na ulici? Povedou vyšší daně na alkohol a tabákové výrobky k jejich nižší spotřebě? Mělo by Česko uvažovat o zavedení eutanazie?

Celý rozhovor lze vyslechnout zde:
https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-zima-evropa-mela-myslet-na-co-ji-spojuje-7943236

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví