Na rozvoj veřejných vysokých škol půjde do r. 2027 ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun

Je to poprvé po mnoha mnoha letech, kdy bude možné ze státního rozpočtu čerpat prostředky na rekonstrukce kolejí, a věřím, že to je další prvek, který umožní zkvalitnit průběh studia.

Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v příštích 11 letech 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. V současné době absolvuje každoročně obor všeobecné lékařství v českém jazyce asi 1340 studentů. Vláda také schválila plán dát do roku 2027 na investice veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun.

Z peněz by se měly financovat rekonstrukce starých budov, stavby nových nebo nákupy vybavení. Celkové náklady škol na investice v tomto období by mohly dosáhnout 15,9 miliardy korun.

Na podporu vysokoškolských kolejí a menz bude z programu vyčleněno 2,5 miliardy korun a veřejné vysoké školy budou o tyto finanční prostředky soutěžit v postupně vyhlašovaných výzvách. 

Dotace by měly směřovat zejména na rekonstrukci budov a na stavbu a nákup nových prostor univerzit. Použít se budou moct také na opatření, která mají vést k úsporám energií, a na zavádění nových informačních a komunikačních technologií, nákup přístrojů a dalšího vybavení.

Nový dotační program má navázat na současný koncept rozvoje terciárního vzdělávání pro roky 2015 až 2020. Ministerstvo počítá s tím, že do něj půjdou peníze od státu i z vlastních zdrojů vysokých škol. Předpokládané náklady do roku 2027 by měly činit přibližně 15,9 miliardy korun, z toho asi 12,5 miliardy ze státního rozpočtu.

Zdroj: České noviny

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocty-mediku-mohou-rust-vlada-rozhodla-o-6-8-mld-pro-fakulty/1659099

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví