Indický prezident navštívil Univerzitu Karlovu

Indický prezident Rám Náth Kóvind  při třídenní návštěvě Česka zavítal na Univerzitu Karlovu. Přijetí na Univerzitě Karlově bylo součástí oficiální státní návštěvy, kterou indický prezident se svým doprovodem absolvoval v České republice. V průběhu návštěvy na Univerzitě Karlově jsme hovořili o spolupráci v oblasti indických studií, která jsou realizována na Filozofické fakultě UK. Tématem rovněž byly vztahy Univerzity Karlovy a indickými univerzitami.

Hovořili jsme rovněž o finanční podpoře unikátních oborů, které jsou na FF UK vyučovány, a mezi které se studium indologie řadí. V průběhu oficiálního programu pan prezident osobně pohovořil i s několika indickými studenty, kteří se v České republice vzdělávají. Naopak čtveřice českých studentů indologie pronesla před prezidentem krátké projevy v bengálštině, hindštině, sanskrtu a tamilštině.

Indický prezident na jejich vystoupení reagoval slovy, že si připadal, že není na české univerzitě, ale na univerzitě v Indii. Ve svém projevu zmínil dlouhou tradici indických studií v Praze i spolupráci mezi oběma zeměmi.

Prezident s chotí a doprobvodem si v historické univerzitní budově prohlédli Velkou aulu a v předsálí Vlasteneckého sálu, v němž se odehrála hlavní ceremonie, také výstavu knih přeložených z indického do českého jazyka. Převzalů univerzitní zlatou medaili, podepsal se také do pamětní knihy.

Na Univerzitě Karlově studuje celkem 160 studentů z Indie. Značná většina v z nich, konkrétně 125, se věnuje lékařství a farmacii. Dohody o spolupráci na univerzitní úrovni UK se svými indickými protějšky zatím nemá. Odlišné je to na úrovni fakult, přírodovědecká a filozofická navázaly spolupráci se třemi indickými univerzitami.

Univerzita Karlova má velký zájem spolupracovat s řadou indických vzdělávacích a vědeckých institucí. Rádi bychom navázali spolupráci především v oblasti medicíny, umění či humanitních věd. Instituce jako Indický technologický institut v Bombaji, Univerzita v Dillí či Institut vědy v Bangalore jsou pracoviště, se kterými bychom rádi realizovali úzkou spolupráci, a to především v oblasti výměny studentů a vědeckých pracovníků.

Foto: Luboš Wišniewski 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví