Moje vzpomínka na krátké kalhoty pana V. H.

Moje vzpomínka na krátké kalhoty pana V. H.Za normálních okolností by to bylo komické, možná roztomile, možná až nepatřičně. Máme to, myslím, všichni stále před očima, tak jako by to bylo včera. Prezident republiky kráčí před nastoupenou vojenskou jednotkou, zdraví ji a celý svět se baví tím, jak krátké kalhoty, neodpovídající protokolu, má v tento slavnostní den na sobě.

Jak už jsem napsal – za normálních okolností…

Jenže, poslední dny roku 1989 a první dny roku 1990 nebyly vůbec normální. Před pouhými několika týdny se v celé střední a jihovýchodní Evropě zhroutily komunistické režimy, jež se držely u moci několik desítek let, a obyvatelé těchto zemí se konečně nadechli dlouho očekávané svobody. Najednou, docela znenadání, bylo možné to, o čem se jim ještě před nedávnem nemohlo zdát ani v těch nejdivočejších snech. Zvolení Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky bylo jedním z nich. Světově proslulý dramatik, šéf disidentského hnutí a politický vězeň poslední den roku 1989 opravdu složil, byť v nepatřičně krátkých kalhotách, prezidentský slib.

Prohřešek proti přísné „dvorské etiketě“, jehož se ten den dopustil, byl pro danou dobu a pro osobnost Václava Havla příznačný. Po letech normalizační upjatosti, kterou establishment nutil všem občanům země, působily krátké kalhoty čerstvě zvoleného prezidenta jako balzám na duši. Nejen svým jednání a vystupováním, ale i – jakkoli se toto tvrzení může zdát přehnané – svými krátkými kalhotami křičel Václav Havel onoho dne do světa: nejsme jako oni, jsme normální, docela normální lidé, kterým se i v tak slavnostní den přihodí to, co mně – tj. že si obléknu trapně krátké kalhoty.

Od onoho dne uplynulo více než čtvrt století. Nejen étos oněch dní, ale ani Václav Havel už není, bohužel, mezi námi. Vzpomínka na jeho krátké kalhoty nicméně zůstává, i s ohledem na dnešní stav věcí veřejných v naší zemi, stále živá. V některých okamžicích je dokonce tak živá, že se mi, nestydím se to napsat, po oněch komicky krátkých kalhotách a po jejich majiteli stýská. Víc, než bych kdy řekl.

Více informací se dozvíte na webové stránce Den Václava Havla.

Tomáš Zima
Rektor Univerzity Karlovy v Praze

Zaúčtováno v Jiné