Mezinárodní konference k 25. výročí prestižního konsorcia EUROPAEUM v Oxfordu

 
 
 Ve dnech 29. – 30. září 2017 se uskutečnila na Univerzitě v Oxfordu mezinárodní konference k 25. výročí vzniku univerzitní sítě konsorcia EUROPAEUM, na které jsem vystoupil jako jeden z hlavních řečníků.

Slavnostní zářiové konference se účastnila řada významných osobností, jako jsou bývalý eurokomisař a současný kancléř Univerzity v Oxfordu Sir Lord Chris Patten, bývalý předseda Evropské komise José Manuel Barroso a bývalý ministr zahraničních věcí Polska Radosław Tomasz Sikorski. Zastoupení na jednání byli také rektoři a jejich zástupci všech 13 členských univerzit konsorcia. Hlavním tématem slavnostní konference představovala otázka akademických svobod v nových časech a nové výzvy. Můj příspěvek byl v panelu „Jakým novým výzvám od vzestupu illiberalismu čelí akademický sektor”.  

Univerzitní síť konsorcia Europaeum tvoří v současné době třináct prestižních univerzit včetně Univerzity Karlovy. Členové jsou University of Oxford, Université Paris I. Panthéon-Sorbonne, Ludwig-Maximilians-Universität München, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Universiteit Leiden, Universidad Complutense de Madrid, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagiellonski, Universitat Pompeu Fabre, Barcelona, University of St Andrews, mimořádnými členy jsou Central European University v Budapešti a Institute of Political Studies, Catholic University of Portugal. Univerzita Karlova je členem od roku 2000. Já jsem jako rektor Univerzity Karlovy členem Board of Trustee, nově byl přijal Pascal Lamy, bývalý president WTO a pokračující členkou Academic Council a Steering Committee je od vstupu UK prorektorka pro evropskou problematiku profesorka Lenka Rovná.

Europaeum se soustřeďuje na spolupráci akademických pracovníků, ale především studentů v rámci seminářů, přednášek, konferencí, jarních i letních škol pro studenty a doktorandy z členských univerzit, ty též vytvořili několik společných magisterských programů, nyní nové MA Joint Degree European Politics and Society, ve kterém je UK poprvé koordinující univerzitou. Konference zahájila další etapu vývoje a užší spolupráci v rámci Europaea vytvořením doktorandské specializace se zajímavými stipendii.

Více informací k dispozici zde

https://europaeum.org/wp-content/uploads/2017/08/25th-Anniversary-Leaflet.pdf

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství