Memorandum o spolupráci na Projektu Patron

S předsedou Ligy otevřených mužů Josefem Petrem jsme podpsali memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci týkající se Projektu Patron. Projekt podporuje sociální integraci dospívajících mužů a žen vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy formou patronského doprovázení. Pomáhá jim začlenit se do společnosti, předcházet sociálně patologickým jevům, a získat a udržet si zaměstnání i bydlení. Smyslem projektu je poskytovat model pozitivního dospělého vzoru a podporu při osamostatnění. Velkou výzvou tohoto programu je získávání dobrovolníků, kteří budou ochotni dát dospívajícím svůj čas. Díky nově vzniklé spolupráci se Univerzita Karlova bude podílet na šíření informací o tomto programu mezi potencionální zájemce řad zaměstnanců UK.
 
 
 
Více o Projektu Patron: https://ipatron.cz/
Foto: Vladimír Šigut
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví