Medaile pro významné osobnosti Univerzity Karlovy

Na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy jsme  ocenili při příležitosti životního jubilea a za celoživotní práci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost Stříbrnou medailí UK prof. Jiřího Barka (Přírodovědecká fakulta UK, obor analytická chemie), prof. Václava Hořejšího (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor imunologie), prof. Jana Klápštěho (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor archeologie), prof. Tomáše Trnku (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor  organická chemie) a Historickou medailí UK prof. Jana Škrhu (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor vnitřní nemoci). Stříbrnou medaili obdržela prof. Věra Adámková za významné dílo na poli lékařských věd a za přínos k systému zdravotní péče.

Všem oceněným gratuluji!

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví