Konferenci Coimbra hostila Univerzita Karlova

Dnes skončila čtyřdenní výroční konference univerzitní skupiny Coimbra, kterou letos hostila Univerzita Karlova a probíhala online. Univerzitní skupina Coimbra zahrnuje 41 univerzit ze 23 zemí. Ač všichni doufali, že se již členové budou moci setkat osobně, přetrvávající pandemie však vyústila v další online setkání.
 
 
Mezi hlavní témata patřila udržitelnost, postpandemická spolupráce a pomoc studentům, jejichž vzdělání a budoucnost byly krizí ovlivněny. Téma udržitelného rozvoje je v posledních letech stále více aktuální, a právě proto jsme se rozhodli jej zvolit za hlavní myšlenku letošní veřejné konference, protože nikoli pouze výzkum, inovace a spolupráce, ale také dobrá a zodpovědná správa je skutečným jádrem udržitelnosti. Univerzita Karlova klade na oblast trvale udržitelného rozvoje velký důraz a soustavně se jí věnuje v mnoha rovinách svých aktivit.

Tato každoroční konference Coimbra je v normálních časech velmi důležitá; je to příležitost pro všechny účastníky, pracovní skupiny, rektory a členy výkonné rady, aby se setkali na jedné z členských univerzit v průběhu čtyř až pěti dnů. Během roku jsou pořádána i nejrůznější další setkání, ale konference je jako velké rodinné setkání.

Foto: Marti Pinkas

Více na  webu UK:

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7991-na-uk-probiha-vyrocni-konference-skupiny-coimbra

Na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=LVclk6r4nvs

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství