Byly předány ceny Nadace Scientia

Dnes jsme společně s představiteli Správní rady Nadačního fondu Scientia  předali ceny za nejlepší vědecké práce studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům prezenční formy doktorských studijních programů 1. lékařské fakulty.  Gratulujeme všem oceněným – MUDr. Jozefu Budayovi, Mgr. Anetě Háskové, MUDr. Romanu Kociánovi, MUDr. Barboře Srpové, MUDr. Barboře Voglové, Bc. Tereze Plojharové, MUDr. Anně Čechové, Mgr. Kateřině Faltusové a MUDr. Otakaru Duškovi – a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v jejich dalším studiu a vědecké práci, ale také v jejich osobním životě.

 

Správní rada Nadace Scientia – zleva prof. Alois Martan, prof. Tomáš Zima (předseda SR NS), prof. Pavel Klener.

Nadační fond Scientia působí v České republice od roku 2006. Jeho posláním je podpora a rozvoj vzdělání, podpora vědeckého výzkumu, sledování a rozšiřování vědeckých poznatků a jejich uvádění do praxe, zajišťování mezinárodní spolupráce, podpora studentských aktivit  účast studentů na mezinárodních vědeckých konferencích, podpora 1. lékařské fakulty UK, zaměstnanců, studentů, přednášejících a jiných odborníků, podpora kulturních a jiných společenských aktivit spjatých s vysokým školstvím a zdravotnictvím.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví