Konference Univerzita a republika 1918-2018

Konference Univerzita a republika 1918-2108, kterou uspořádala Univerzita Kalova ve Vlasteneckém sále, se účastnili přední odborníci UK, Akademie věd ČR a dalších významných institucí. V chronologicky koncipovaných sekcích přiblížila akademické obci i širší veřejnosti důležitá témata novodobých československých a českých dějin, spojených s tzv. “osmičkovými výročími” (1918, 1938, 1948, 1968, 1988/9).

Byla prezentována analýza zlomových okanmžiků utváření československé a české státnosti. Druhým cílem konference bylo propojit odborný a polulárně naučný přístup a oslovit – kromě odborníků – také širokou veřejnost, iniciovat společenskou  diskuzi na dané téma s cílem rozvíjet podvědomí o spojení zásadních momentů národních dějin s aktuálními problémy dneška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: René Volfík

U příležitosti konference byla vydána monografie v nakaldatelství Karolinum.

Na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=kR5yZRsNZVM

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví