Jak to vidí Tomáš Zima – nejen o nových testech na koronavirus

Světlo na konci tunelu je v nedohlednu. Nové testy ale boj proti koronaviru zefektivní.

S redaktorem Vladimírem Krocem jsme v pravidelném pořadu Českého rozhlasu Dvojka  hovořili o nových testech na odhalení koronaviru, které vyvinula Univerzita Karlova ve spolupráci se soukromými firmami, a které jsou již v provozu. Jeden z nich odhalí zároveň i chřipku. O tom, v čem jsou ještě unikátní. Testy mají v první řadě výrazně zkrátit dobu pro odhalení koronaviru. Fungují na principu polymerázové řetězové reakce, ale unikátní jsou na nich dvě věci.
Ochrana povolaných
První věc, kterou vyvinula skupina kolem pana profesora Kmocha z 1. lékařské fakulty, je inaktivace viru. To je velmi důležité, protože se zvyšuje ochrana osob, které se vzorkem manipulují a dále jej zpracovávají.Po výtěru nosu se vzorek jednoduše vloží do roztoku, a v ten okamžik se vir stává inaktivním. V případě jakékoli nehody nebo neodborné manipulace tak nemůže vir dále nikoho ohrozit.
Izolace DNA
Druhá věc je výrazné zrychlení izolace nukleové kyseliny. Z viru je třeba potřeba získat genetickou informaci, tu namnožit a následně přečíst. S novými testy se celý laboratorní proces, včetně pipetování a označování vzorků, výrazně zrychlí. U izolace můžeme mluvit o dvojnásobném až trojnásobném zkrácení celého procesu, u polymerázové řetězové reakce až dvojnásobném. Vyšetření 96 vzorků se ze standardních dvou až tří hodin stáhne na hodinu až hodinu a půl. Nové testy také nejsou vázány na konkrétní přístroj v laboratoři. Testy jsou vhodné pro malá i velká zařízení, přičemž při stejné investici se výkony laboratoří až ztrojnásobí. Navíc v následujících dnech bude uveden na trh i test, který při jednom vyšetření odhalí přítomnost nejenom koronaviru, ale také chřipky typu A nebo B.
Limity testování 
Limitujícím faktorem testování je omezená kapacita odběrových míst. Odběrová místa se dnes potýkají s obrovským přetlakem žadatelů o test. Na testy se mnohdy čeká dlouho a maximální počet testovaných v jednom odběrném boxu je 300 lidí za den. To je velmi limitující. Je nutné připravit schémata, kdy a koho testovat, aby se tato část testování nezhroutila. Druhým limitujícím faktorem jsou pracovníci laboratoří, kteří jsou na hranici svých sil. Již několik měsíců se laboranti potýkají s obrovskou zátěží. A to teprve zimní měsíce přijdou. Nachlazení se nevyhýbají ani zdravotníkům.

Další témata rozhovoru byly: problém komunikace a šíření strachu v době pandemie; novela vysokoškolského zákona a odebírání titulů; egyptologická výstava Sluneční králové v Praze. 

Celý rozhovor lze vyslechnout zde:

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví