Jak to vidí Tomáš Zima

Témat v dnešním rozhlasovém pořadu, která jsme dnes s paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme dnes diskutovali Dvojce Českého rozhlasu bylo několik. Především těch, o kterých se v současné době nejvíce hovoří a jsou v centru pozornosti naší veřejnosti. Hovořili jsme o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, prezidentských volbách, přínosu EU, o letošním osmičkovém roku, vzpomínce na Jana Palacha, ale i o zdravotnických tématech –  léčbě cholesterolu a tlaku, či globálním nedostatku zdravotníků v naší zemi.

Myslím si, že lidé by se při volbě prezidenta neměli rozhodovat jen podle jedné televizní diskuze. Člověk se má rozhodovat na základě zkušenosti a znalosti. Potřebujeme prezidenta, který bude společnost spojovat. Části voličů mohou televizní debaty pomoci. Ale vždycky říkám, že člověk se má rozhodovat na základě znalostí a zkušeností. Jestliže je někdo zlodějem, lze předpokládat, že zlodějem zůstane. Jestliže je někdo slušný, lze predikovat, že bude slušný i do budoucna. Člověk by se neměl rozhodovat jen podle jedné debaty.

 Letošní přímou volbu podle mne asi nejvíc charakterizuje polarita společnosti. Domnívám se, že představitelé státu na různých úrovních mají tu společnost spojovat a nikoli ji rozdělovat, ať na pražskou nebo brněnskou kavárnu a venkov, ať na lidi s vysokoškolským vzděláním a lidi šikovné ve svých řemeslných profesích nebo v zemědělství. 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví