Byla představena nová insignie Fakulty sociálních věd

Ve Velké aule Karolina uskutečnilo setkání u příležitosti dokončení nového žezla Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od jejího založení v roce 1990 noví studenti skládali imatrikulační slib a absolventi promoční přísahu na žezlo zapůjčené od Filozofické fakulty. Nyní již budou moci přísahat na vlastní – poprvé se tak stane během promoce v březnu.


 

 

 

 

 

 

Vznik nového žezla podpořilo hromadné financování na portálu HitHit loni na jaře pod heslem „Přísahejme na vlastní!“. Sbírka shánějící 600 tisíc korun umožnila dovést do úspěšného konce projekt vzniku insignií (odznaků hodnosti), který před více než 20 lety ohlásil tehdejší děkan FSV Miloslav Petrusek. Projekt vypsání sbírky na jaře minulého roku podpořil jak končící děkan Jakub Končelík, tak emeritní děkani Lubomír Mlčoch a Jan Ámos Víšek. FSV UK oslovila kvůli žezlu akademického sochaře Otmara Olivu, který  již zhotovoval insignie brněnské JAMU, jeho díla zdobí mimo jiné kapli Jana Pavla II. ve Vatikánu, chrám Panny Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru či chrám Panny Marie Vítězné v Praze.“

Ideovým návrhem insignií FSV UK je motiv od tamního pedagoga Martina Potůčka „Společnost jako na dlani“, což reprezentuje zeměkoule spočívající na konečcích lidské ruky. Každý prst symbolizuje jeden z pěti oborů pěstovaných na fakultě, celá ruka pak skutečnost, že díky oborové spolupráci má fakulta studentům nabízet pohled na lidskou společnost jako na dlani.

 

 

 

 

 

 

 

Vše se zhotovilo z kombinace ušlechtilých kovů. Zeměkoule na vrcholu je vytvořena z výrazně modrého drahého kamene lapis lazuli. Ten se z mytologického hlediska považuje za mocný kámen se schopností nasát měsíční energii a předat ji dotykem.

Jedná se o aktivitu, na které spolupracovaly všechny instituty fakulty, na akci se podíleli také bývalí absolventi.

Ve dnech 19. až 31. ledna se v Křížové chodbě Karolina rovněž uskuteční výstava insignií FSV UK. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen nové žezlo, ale i nový talár. Součástí výstavy budou také fotografie dokumentující tvorbu žezla. Celý proces vzniku fakultních insignií představuje kniha Přísahejme na vlastní.


 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství