Jak to vidí Tomáš Zima: Funkci rektora Univerzity Karlovy opouštím s pokorou

Dnem 31. ledna 2022 končím své působení ve funkci rektora Univerzity Karlovy.  Od 1. února 2022 mne nahradí dosavadní prorektorka pro studijní záležitosti paní profersorka Milena Králíčková.

O tom, jak se naplnily moje vize, se kterými jsem do funkce rektora nasupoval a o tom, co se povedlo i ne jsem si povídal v pořadu Českého rozhlasu Dvojka s paní redaktorkou Zitou Senkovou. Především jsem dospěl k závěru, že univerzita je ještě složitější organismus, než jsem si na začátku myslel. Člověk za tu dobu pochopí nejen nutnost dialogu, ale hlavně hledání konsenzu mezi různými proudy, které na univerzitě jsou. Možná tedy funkci opouštím s ještě větší pokorou, než jsem ji před osmi lety přebíral. Ne vždy si totiž lidé uvědomují, že univerzita je uskupení více než 60 000 osob s různým zaměřením, a tedy i s různým vnímáním světa. Jsou zde kolegové zaměření na informatiku, teologii, medicínu, právo, pedagogiku… a role rektora je podobná tomu, jako když řídíte velký symfonický orchestr. Cílem je, aby orchestr zněl harmonicky. Univerzita je  takové větší okresní město. Lidé z různých konců České republiky, ale také z více než 100 zemí světa spolu komunikují, což samozřejmě univerzitní prostředí, ale i společnost obohacuje. Vždycky jsem se proto snažil hledat to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Důležité je najít takové řešení, které bude ku prospěchu většiny. Chtěl jsem, aby se univerzita otevřela světu a společnosti. Aby své poznatky uváděla do každodenního života. Aby jsme patřili mezi prestižní univerzity na světě a aby studenti i učitelé měli dobré zázemí.

Některé vize, jako třeba jednotný ekonomický plán nebo stavba nových kampusů, se zatím naplnit nepodařilo. Řada věcí se ale povedla. Rozvoj nanotechnologií, vývoj PCR testů, výstavy, akce pro veřejnost, založili jsme také juniorskou univerzitu, rozšířili jsme aktivity našich absolventů. Podařilo se nám také navázat tři klíčová strategická přátelství s univerzitou ve Skotsku, v Curychu a v Sydney. A jsme věrni i odkazu Karla IV., který si přál, abychom stáli po boku Oxfordu a Sorbonny. V evropské univerzitní alianci 4EU+, kterou jsme založili, dnes stojíme po boku Sorbonny, Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy.

Další témata rozhovoru: proměny školství; jaké slovo mají ve společnosti vědci; jaké důvěře se dnes těší univerzity.

Celý rozhovor lze vyslechnout zde: https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-zima-novy-kampus-ustoupil-vyvoji-pcr-testu-a-rozvoji-nanotechnologii-8668095

Foto: Profimedia

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví