Dopis rektora UK Tomáše Zimy k přijetí doplňujících opatření ke koronavirové infekci na Univerzitě Karlově 9. 3. 2020

Váření přátelé,

ve snaze minimalizovat šíření koronavirové infekce si Vás dovoluji požádat o přijetí následujících opatření, která doplňují ta, která již byla na Univerzitě Karlově zavedena v uplynulých týdnech.

Žádám všechny fakulty a součásti UK, aby:

  • do odvolání zrušily výuku v programech U3V, pokud tak již neučinily;

  • důsledně zvážily výjezdy zaměstnanců UK (akademických i neakademických pracovníků) na zahraniční pracovní cesty, a to se zvláštním zřetelem k naléhavosti pracovní cesty a cílové destinaci; 

  • zaměstnancům – rodičům dětí, jejichž školní a předškolní zařízení byla uzavřena, umožnily po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní činnosti umožňuje, práci z domova (home office);

  • stejně postupovaly i v případě zaměstnanců, kteří se vrátili či vrátí z dovolené nebo pracovní cesty v zasažených oblastech a mají nebo budou mít registrujícím lékařem nařízenou karanténu.

Zároveň sděluji, že pokud nedojde k dalšímu zhoršení situace, zůstane zachován program promocí, a to se standardním průběhem slavnostního promočního shromáždění. Aktuálně posilujeme desinfekční opatření ve všech prostorách Karolina a v Profesním domě.

Všechna výše uvedená doporučení činím ve vztahu k aktuální situaci v ČR. Pokud dojde k jejímu zhoršení, mohou být tato doporučení změněna. 

Velmi Vás prosím o zachování klidného a racionálního přístupu.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví