Ceny Siemens pro dva zástupce UK

Již po dvaadvacáté došlo na vyhlašování vítězů v rámci prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Dvacítka nejlepších mladých vědkyň a vědců, studentek a studentů, pedagožek a pedagogů vzešla z náročného hodnocení projektů a prací z oblasti technických a přírodovědných oborů. I letos se ceny udělovaly ve čtyřech kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0.

Ve Vlasteneckém sále Karolina byly dnes zveřejněny výsledky 22. ročníku Ceny Wernera von Siemense.

Hned dvě ceny, přesněji Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a pomyslné stříbro za Nejlepší disertační práci získala MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za studii z oboru protinádorové imunologie s názvem Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic. Hodnotitelé ocenili zpracovaný přehled složitosti imunitního systému a imunitních dějů probíhajících v rámci protinádorové obrany a informace slibující značný pokrok v boji proti nádorovým onemocněním.

„Univerzita Karlova vytváří podmínky pro vědu naprosto rovné pro ženy i pro muže. Pro mě šlo vždy o jistý únik z ´chlapského dravého světa´, kterým chirurgie určitě je, a odkud původně přicházím. Ve vědě vždy záleží jen na schopnostech a vašich znalostech,“ řekla  oceněná lékařka, kterou brzy čekají povinnosti spojené s mateřstvím. Přesto věří, že od vědy zcela neuteče: „Počítám s tím, že teď na chvíli přeruším klinickou praxi, nicméně doufám, že se vědě budu věnovat kontinuálně. Věda totiž není jen o praktické práci, ale především o uvažování, získávání a kombinování nových informací. Na to si snad vždy dokážu čas vyhradit.“

Ocenění za překonání překážek při studiu získal Bc. Vít König z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Student Matfyzu se věnuje částicové fyzice a svou bakalářskou práci, kterou obhájil v roce 2018, vypracoval na téma Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS. Dnes Vítek pokračuje v magisterském programu studia a rád by navázal i se studiem doktorským.

Limitujícím faktorem v životě mladého fyzika je, pokud mu to jeho zdravotní stav a rodinná situace dovolí; již několik let se potýká se závažným onkologickým onemocněním, které mu způsobuje stavy nepřekonatelné únavy a trpí těžkou poruchou imunity. Přesto všechno Vítka neopouští životní optimismus, má spoustu profesních i osobních životních plánů.

“Zvládat studium se zdravotním handicapem není úplně nejsnadnější. Chci ostatním ukázat, že to jde a motivovat je,“ řekl Vít König a dodal: „Denně se kromě rodiny a mým dvěma malým dětem, tříleté dceři a čtrnáctidennímu synovi, snažím věnovat i svému největšímu koníčku – studiu a vědě. Bohužel, nejde to úplně vždy,“ uzavřel rozhovor skromný muž, který s úsměvem prozradil, že podstatnou část svých zkouškových období tráví u seriálu The Big Bang Theory.

„Těší mě stoupající zájem mladých talentů o soutěž Cena Wernera von Siemense a také fakt, že vítězné práce se věnují tématům, která jsou dnes pro lidstvo zásadní,“ řekl ve Vlasteneckém sále Karolina, kde byli ocenění studenti a vědci představeni novinářům, Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika. Jak dále prozradil, den, kdy jsou udělovány ceny společnosti Siemens on sám slaví jako Den vědy.

Ředitel Palíšek rovněž konstatoval, že v letošním roce odborné komise hodnotily celkem 833 přihlášených prací: „Je skvělé, že jejich kvalita rok od roku stoupá. Jen mě mrzí, že v počtu přihlášených žen jsme naopak zaznamenali pokles. V letošním roce byly studentky a vědkyně zastoupeny jen šestnácti procenty v celkovém počtu hodnocených. Snad se nám toto číslo i díky speciální ženské kategorii podaří v dohledné době vylepšit,“ netajil své rozpaky ředitel společnosti Siemens.

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství