ČKR vyhlásila protestní akci Týden pro vzdělanost

Sešli jsme se společně s ostatními rektory České konference rektorů (ČKR) na mimořádném zasedání v pražském Karolinu k stále diskutované otázce podfinancování vysokého školství. 

 

Česká konference rektorů přijala na svém mimořádném zasedání následující usnesení:

ČKR je rozhořčena postupem vlády ČR, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky. Navýšené finanční prostředky pro VVŠ jsou nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, zejména mzdových podmínek vysokoškolských učitelů i důstojných životních podmínek doktorandů.

Akci TÝDEN PRO VZDĚLANOST vyhlašuje ČKR jako formu protestu proti postupu vlády na dny 2. až 6. října 2017. Vysoké školy dají během TÝDNE PRO VZDĚLANOST svoji nespokojenost razantně najevo.

Protestujeme proti alarmující skutečnosti, že výdaje na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají a výdaje MŠMT na vzdělávací činnost VVŠ jsou v současné době nižší než v letech 2006 – 2011!

Kvalitní vysoké školy jsou přitom nezbytným předpokladem budoucí konkurenceschopnosti ČR.

V Praze dne 6. září 2017

Za Českou konferenci rektorů
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda

Více lze shlédnout
ve vysílání ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2231470-rektori-zaveleli-k-protestnimu-tydnu-nelibi-se-jim-navrh-rozpoctu

na univerzitnim kanale YouTube:
https://youtu.be/iGarh_-JUnU

Dopis akademické obci UK:
Dopis akademické obci_karusel 06 09 2017 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví