Chovejme se zodpovědně

Univerzita Karlova si 28. října připomněla 102. výročí založení samostatného československého státu. Společně se zástupci vedení UK jsme se sešli u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na pietním místě u Obecního domu v Praze, abychom si připomněli a uctili zásadní událost našich dějin.

V Den vzniku samostatného československého státu mne doprovodili  na pietní místa v metropoli mimo jiné prorektoři UK Radka WildováJan Royt a Aleš Gerloch, kteří se též poklonili památce zakladatele Československa – prezidentu T. G. Masarykovi.

Ve svém projevu k 28. říjnu jsem připomněl, že Česko se nachází ve složité situaci. Všichni společně čelíme jedné z nejtěžších zkoušek v novodobé historii naší země. Ze dne na den se naše jistoty, způsob života i vnímání budoucnosti proměnily.

Situace je bezesporu velice vážná, ale není beznadějná. Takto vážnou krizi dokážeme zvládnout jen společnými silami, odpovědnost za její překonání je na každém jednom z nás. Rád bych požádal všechny spoluobčany, abychom společně dodržovali hygienická opatření, pravidlo tří R – tedy mytí rukou, nošení roušek a dodržování rozestupů. Chovejme se zodpovědně a ohleduplně.

Jsem přesvědčen, že česká společnost je silná a sebevědomá. Jsem přesvědčen, že i díky těmto hodnotám a vnitřní síle dokážeme podobně kritické chvíle, jako jsou ty současné, překonat. Děkuji všem, kteří v těchto chvílích pomáhají za jejich záslužnou a obětavou práci – vědcům, lékařům, sestřičkám a zdravotnickému personálu, ale mnohým dalším spoluobčanům, o kterých se nemluví.

 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví