Česko mělo objednat 15 milionů dávek vakcín. Jsou to jednoduché kupecké počty.

Jaké poučení si z roku stráveného s pandemií koronaviru odnáší akademický svět? Nenarazila věda v boji s onemocněním covid-19 na politickou praxi? A mohou vědci z Univerzity Karlovy vyhovět prezidentovu přání a vydat posudek na ruskou vakcínu Sputnik V?

To byla témata, o kterých jsme hovořili s panem redaktorem Vladimírem Krocem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, kde jsem byl hostem.

Oslovil vás prezident Zeman, aby nezávislí univerzitní odborníci posoudili ruskou vakcínu Sputnik V a případně doporučili její užití bez ohledu na stanovisko Evropské lékové agentury. Vyhovíte mu?

Nejprve bych chtěl uvést pár informací, protože ty věci se trochu smíchávají – schválit, povolit a vydat odborný posudek. Posouzení může být, že řeknete ano a stát rozhodne. Chtěl bych říct, že o tom, jaký lék nebo vakcína bude použita v evropském prostoru, rozhoduje Evropská léková agentura. Na území České republiky je to SÚKL nebo Ministerstvo zdravotnictví, které může udělit výjimku u léků, které se dovezou. Na druhé straně odborníci vypracovávají odborná stanoviska a posudky. V případě odborného posudku vyšla studie v Lancetu, která o Sputniku hovoří jako o kvalitní vakcíně, která splňuje požadavky.

Má potom tedy smysl, abyste to posuzovali vy?

To je právě otázka. Já jsem dopis od prezidenta obdržel v pondělí a poradím se s odborníky. Domnívám se ale, že to posuzování je náročné a že jsou k tomu kompetentní ti, kteří o tom budou rozhodovat. Zaslechl jsem slova pana profesora Prymuly, že to nemá smysl. Pokud pan profesor, který se mě dotázal, řekne, že to je zbytečné, tak to dělat nebudeme.

Dnes jsme se z Hospodářských novin dozvěděli, že česká vláda objednala méně vakcín, než mohla. Do konce června tak může být naočkováno asi jen 44 procent populace. Co si o tom myslíte?

Já to neznám do detailu, ale když to řeknu kupeckými počty, tak v Česku je asi 10 a půl milionu obyvatel. Vakcíny v tuto chvíli nejsou schváleny pro děti a dále víme, že zhruba 25 až 30 procent populace se nechce očkovat. Kupeckými počty zjistíme, že Česká republika by měla naočkovat šest a půl až sedm milionů lidí, což je z hlediska epidemiologických dat velice robustní údaj. Máme tady také asi 1,3 milionu osob, které covid prodělaly. Budu počítat, že máme šest a půl až sedm milionů lidí na očkování, pokud jsou vakcíny dvě, tak krát dvě, takže je to zhruba sedm krát dvě, což je čtrnáct. Zaokrouhlíme to radši na 15 milionů dávek. Tyto měla Česká republika objednat. Pokud je neobjednala, tak by se měl hledat ten člověk, který neumí počítat do 20. To jsou jednoduché kupecké počty. 

Poslechněte si celý rozhovor:

autoři:Vladimír Kroc,vla
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví